Vis emner under Forside

Driftsbudgettet på Voksenserviceområdet, der udgør 30,4 % af det samlede driftsbudget, omfatter bl.a. udgifter til ældre og voksne handicappede samt førtidspensioner, boligydelse og boligsikring.

Voksenserviceområdet

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

00.25.13 Andre faste ejendomme -3.090.000 -3.432.299 -3.521.749
03.22.17 Specialpædagogisk bistand for voksne 10.133.208 15.276.453 16.756.526
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20.273.852 17.840.791 22.266.494
04.62.85 Kommunal tandpleje 1.070.234 0 0
05.32.30 Ældreboliger -5.543.378 -6.925.260 -6.166.230
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 462.791.937 463.591.366 492.795.267
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 8.319.131 8.879.062 123.554.439
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 470.060 6.362.727 2.435.323
05.32.35 Hjælpemidler m.v. (under 67 år) 49.139.761 41.771.611 39.380.894
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem 2.203.706 2.879.442 2.425.903
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.757.161 3.945.670 4.548.684
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 4.109.948 6.204.774 5.867.283
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3.944.125 3.590.088 4.217.686
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 12.271.881 17.766.615 13.300.671
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 160.583.361 163.185.590 80.981.919
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 46.614.633 47.352.775 44.899.924
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 5.598.474 3.177.266 4.707.178
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 22.566.679 23.413.741 25.426.087
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 23.648.104 23.631.302 24.832.171
05.57.72 Sociale formål 2.558.414 1.380.328 3.194.899
05.72.99 Øvrige sociale formål 2.605.672 2.977.094 3.049.305
  835.026.963 842.869.136 904.952.674
Borgerservice      
00.25.11 Beboelse 43.680 111.842 114.306
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri -37.020 330.049 337.981
04.62.90 Andre sundhedsudgifter (sygesikring) 3.187.244 3.590.968 3.671.735
05.46.55 Repatriering 27.705 58.014 60.162
05.48.67 Personlige tillæg 6.858.777 7.238.763 7.032.823
05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 47.336.962 47.014.698 43.348.647
05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. jan. 2003 60.332.991 58.520.101 57.852.596
05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. jan. 2003 119.791.283 149.262.213 179.142.159
05.57.72 Sociale formål 777.430 3.568.430 1.723.498
05.57.76 Boligydelse til pensionister 29.128.667 32.209.288 31.022.571
05.57.77 Boligsikring 19.149.485 20.788.754 23.259.221
05.72.99 Øvrige sociale formål 5.965 77.495 79.202
  286.603.169 322.770.614 347.644.901

I alt

1.121.630.130

1.165.639.751

1.252.597.550

Se bemærkningerne til Voksenserviceområdet i det samlede budgetmateriale side 126-147. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk