Vis emner under Forside

Budgettet på området omfatter primært udgifter til kommunens andel af udgifterne til sundhedsvæsenet og udgør 4,6 % af det samlede driftsbudget i 2010. 

Sundhedsfremme

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet 141.182.746 156.026.930 158.570.925
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.401.233 9.506.959 9.702.377
04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 2.344.447 10.295.844 11.619.215
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 8.394.340 4.205.933 5.408.813
04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.497.051 2.257.457 2.316.291

I alt

158.819.817

182.293.123

187.617.621

Se bemærkningerne til området i det samlede budgetmateriale side 124-125. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk