Vis emner under Forside

Området omfatter bl.a. biblioteker, museer, teatre samt stadions og idrætsanlæg, og det udgør 3,2 % af driftsbudgettet for 2010.

Kultur- og Fritidsområdet

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

00.25.13 Andre faste ejendomme 532.652 302.568 287.378
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 28.401.251 29.943.931 36.418.271
03.32.50 Folkebiblioteker 34.260.895 35.572.034 37.727.469
03.35.60 Museer 1.210.214 9.839.388 9.764.683
03.35.62 Teatre 10.791.504 11.543.616 11.973.869
03.35.63 Musikarrangementer 4.850.410 5.364.333 5.577.679
03.35.64 Andre kulturelle opgaver 7.801.608 7.617.585 8.490.117
03.38.70 Folkeoplysning m.v., fælles formål 12.490 5.176.036 5.289.637
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 4.047.383 3.375.024 3.455.995
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.266.966 3.417.193 3.560.714
03.38.74 Lokaletilskud 8.279.406 9.282.411 5.872.290
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 935.687 1.213.289 1.534.776

I alt

104.718.699

122.790.929

130.022.032

 Se bemærkningerne til Kultur- og Fritidsområdet i det samlede budgetmateriale side 95-107. Klik her.

 


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk