Vis emner under Forside

Området, der bl.a. omfatter budgetterne vedrørende børnepasning samt anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, udgør 14,0 % af det samlede driftsbudget i 2010.

Børneområdet

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 424.496 445.489 453.863
03.22.07 Specialundervisning i regional tilbud 198.939 228.630 234.588
03.22.09 Sprogstimulering af tosprogede børn 348.220 1.109.359 1.143.964
04.62.82 Vedligeholdelsestræning 180.793 803.522 227.252
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 10.180.476 11.599.374 12.183.035
05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 18.176.596 35.722.633 38.274.279
05.25.11 Dagpleje 125.480.017 120.900.659 134.151.480
05.25.12 Vuggestuer 9.231.621 10.859.056 2.935.182
05.25.13 Børnehaver 95.352.001 99.394.376 68.196.753
05.25.14 Integrerede daginstitutioner 72.135.907 74.130.280 123.160.233
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.853.248 9.246.344 10.621.442
05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 446.707 601.700 623.857
05.25.19 Tilskud til puljeordninger m.v. 4.396.363 4.142.727 5.009.865
05.28.20 Plejefamilier, opholdssteder m.v. 65.575.554 72.396.455 84.419.740
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 48.244.132 45.616.032 46.592.571
05.28.23 Døgninstitutioner 24.478.843 20.970.245 26.113.356
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 3.648.517 4.158.513 4.266.300
05.32.35 Hjælpemidler mv. 3.305.826 3.539.695 3.509.306
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.583.948 2.473.321 2.537.778
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere u. 18 år 146.211 118.284 121.368
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning 0 11.009 11.357
05.58.72 Sociale formål 13.693.382 9.764.649 11.732.888
05.58.99 Øvrige sociale formål 41.926 124.066 127.047

I alt

506.123.723

528.400.140

576.647.504

Se bemærkningerne til Børneområdet i det samlede budgetmateriale side 74-94. Klik her.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk