Vis emner under Forside

Området omfatter udgifter til bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, løntilskud og fra budget 2010 udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige. Området udgør i alt 13,4 % af det samlede driftsbudget for 2010.

Beskæftigelsesområdet

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

03.30.44 Produktionsskoler 3.018.779 4.356.041 4.470.040
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 121.380 0 0
05.46.60 Introduktionsprogram -2.428.035 -1.921.543 -409.275
05.46.61 Introduktionsydelse 1.133.813 1.608.564 1.074.069
05.57.71 Sygedagpenge 139.355.391 115.901.351 145.687.511
05.57.73 Kontanthjælp 70.575.002 72.663.987 98.343.328
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 24.518.864 26.029.984 30.952.592
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 0 0 82.774.546
05.58.80 Revalidering 62.606.405 54.829.250 46.905.636
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 93.381.424 97.956.401 111.253.826
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 0 13.623.941
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

1.200.034

4.575.372

4.740.340

05.68.96 Servicejob -1.225.336 186.938 0
05.68.97 Seniorjob 85.061 0 131.813
05.68.98 Beskæftigelsesordninger 11.073.967 12.813.441 13.477.064
05.72.99 Øvrige formål 203.627 0 0

I alt

403.620.376

388.999.786

553.025.431

 

Se bemærkningerne til Beskæftigelsesområdet i det samlede budgetmateriale side 56-73. Klik her.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk