Vis emner under Forside

Herunder findes informationer om Horsens Kommunes budget for 2010.

Du kan vælge at bruge linkene i nedenstående oversigt til at søge nærmere information om Horsens Kommunes budget for 2010-2013. Ønsker du i stedet at se det samlede budgetmateriale, kan det ses under Generelt

Skattefinansieret område

Budget 2010

Hele kroner

2010-priser

Drift 4.120.087.756
Anlæg 144.874.000
Afdrag på lån 83.495.740
Renter 51.003.451
Grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 99.764.644
Udviklingsbidrag til regionen 9.943.320
Forøgelse af kassebeholdningen 1.742.232

I alt

4.510.911.143

  

Finansiering

Budget 2010

Hele kroner

2010-priser

Finansforskydninger 823.656
Optagelse af lån 39.400.000
Tilskud og udligning 1.421.058.000
Skatter 3.049.629.487

I alt

4.510.911.143

 

Takstfinansieret område

Budget 2010

Hele kroner

2010-priser

Udgifter 101.383.829
Indtægter 106.532.239

I alt

-5.148.410

 


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk