Vis emner under Forside

Tilskuds- og udligningssystemet er ændret med virkning fra 2007. De væsentligste ændringer er, at bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal, og der er indført en ny udligningsmetode (nettoudligning), hvor det opgøres, om den enkelte kommune i forhold til en gennemsnitlig skatteprocent vil få over- eller underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Finansieringen af denne udligningsmetode sker ved, at bloktilskuddet forlods reduceres med det samlede resultat af sidstnævnte beregning.

Valgmulighed for et statsgaranteret kommunalt udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er bevaret.

På baggrund af det selvbudgetterede kommunale udskrivningsgrundlag og en forventet befolkning på 80.200 er de generelle tilskud beregnet til:

Udligning i hele landet 792,8 mio. kr.
Korrektion af overudligning 0,0 mio. kr.
Statstilskud, ordinært 242,7 mio. kr.
Statstilskud, betinget 14,9 mio. kr.
Tilskud til ugunstigt stillede kommuner 109,3 mio. kr.
Udligning af selskabsskat 7,6 mio. kr.
Tilskud til Ø-kommuner 7,0 mio. kr.
Statstilskud vedrørende ældreområdet 8,5 mio. kr.
Styrket kvalitet i ældreplejen 7,4 mio. kr.
Tilskud fra kvalitetsfonden 14,8 mio. kr.
Samlet tilskud 1.205,0 mio. kr.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

På baggrund af ovenstående er udligning vedrørende indvandrede og flygtninge for 2007 foreløbigt beregnet til:

Tilsvar vedrørende udlændinge -48,6 mio. kr.
Tilskud vedrørende udlændinge 43,3 mio. kr.
I alt -5,4 mio. kr.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk