Vis emner under Forside

Forskydninger i langfristede tilgodehavender er opført med en nettoindtægt på 915.743 kr.

Beløbet fremkommer således:

Udlån til boligindskud 200.000 kr.
Tab på garantier 200.000 kr.
Udlån til betaling af ejendomsskatter 200.000 kr.
Afdrag på pantebreve og tilgodehavender hos grundejere m.v. -200.000 kr.
Horsens Lystbådehavn -1.315.743 kr.
I alt -915.743 kr.

Restgælden pr. 1/1-2008 på Horsens Kommunes lån er opgjort til:

Stat og hypotekbank 13.732 kr.
Realkredit 6.309.099 kr.
Kommunekredit 1.067.224.652 kr.
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 5.000 kr.
Lån til ældreboliger 136.222.621 kr.
I alt 1.209.775.104 kr.

Hertil kommer restgæld vedrørende lån optaget af selvejende institutioner på det sociale område med hvilke kommunen har overenskomst.

Denne restgæld udgjorde 9.586.159 kr. pr. 1/1-2008.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk