Vis emner under Forside

"Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag til sundheds- og udviklingsområderne for 2008 var henholdsvis 1.133 kr. og 113 kr. For 2009 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 1.175 kr. på sundhedsområdet og et grundbidrag på 117 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2008-2009 på 3,7 pct. inklusive medicin." (Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2009, s. 21)

Horsens Kommunes grundbidrag til regionerne er altså beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal, jf. befolkningsprognose udarbejdet i maj 2008 og taksterne pr. indbygger fra 2008 opreguleret til 2009-pris- og lønniveau.

Horsens Kommunes bidrag er følgende:

Kommunalt grundbidrag vedrørende sundhedsvæsenet -95,9 mio. kr.
Kommunalt udviklingsbidrag -9,6 mio. kr.
I alt -105,5 mio. kr.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk