Vis emner under Forside

I budgettet for 2009 er der optaget rammer for rådighedsbeløb til anlægsarbejder på 148.057.000 kr., eller en bruttoudgift på 310.831.000 kr. og indtægt på 162.774.000 kr.

Udgiftsrammen er fordelt således:

Areal- og bygningserhvervelse og samt byggemodning 65.200.000 kr.
Byfornyelse/boligforbedring, servicearealer til ældreboliger, folkeskoler og daginstitutioner 132.344.000 kr.
Øvrige skattefinansierede arbejder 40.688.000 kr.
Forsyningsvirksomheder 72.599.000 kr.
I alt 310.831.000 kr.

Efter fradrag af diverse anlægsindtægter på 78.274.000 kr. ekskl. salg af grunde er finansieringen skønnet således:

Forbrug af likvide aktiver 36.133.000 kr.
Optagelse af lån 69.503.607 kr.
Salg af grunde (kontant) m.v. 84.500.000 kr.
Afholdt af skatteudskrivningen 22.420.393 kr.
Indtjent via drift til spildevandsanlæg m.v. 20.000.000 kr.
I alt 232.557.000 kr.

Den samlede anlægsramme er fordelt med 75.458.000 kr. på det skattefinansierede område og 72.599.000 kr. på det takstfinansierede område.

Herunder ses Horsens Kommunes investeringsoversigt 2009-2012 samt bemærkninger til investeringsoversigten.

Investeringsoversigt 2009-2012

Bemærkninger til investeringsoversigt 2009-2012


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk