Vis emner under Forside

Takstfinansieret drift

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

01.22.04 Vandforsyning -10.443.456 -5.148.363 -6.096.826
01.35.40 Spildevandsanlæg, fælles formål -86.733.545 -84.973.209 -87.812.885
01.35.43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloaker 50.074.567 55.231.230 57.843.889
01.35.44 Tømningsordninger -30.689 -32.911 -41.007
01.38.60 Affaldshåndtering, fælles formål -741.574 -239.725 -899.813
01.38.61 Ordninger for dagrenovation, restaffald 3.691.220 -144.526 1.423.477
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 230.141 2.493.757 0
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 934.407 0 0
01.38.64 Ordninger for farligt affald 659.509 898.131 733.332
01.38.65 Genbrugsstationer -14.182.161 -5.782.926 -1.088.435
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg -889.832 -1.994.241 -2.157.125

I alt

-57.431.413

-39.692.783

-38.095.393

Se budgetbemærkningerne til den takstfinansierede drift
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk