Vis emner under Forside

Området omfatter bl.a. udgifter til kollektiv trafik og erhvervsudvikling og turisme, og det udgør ca. 1,3% af det samlede driftsbudget for 2009.

Diverse øvrige udgifter og indtægter

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

00.25 Faste ejendomme 3.519.865 3.753.284 3.664.137
00.32 Fritidsfaciliteter -274.967 782.900 -124.468
00.52 Miljøbeskyttelse -80.591 -778.907 -135.146
00.58 Redningsberedskab 1.076.919 1.655.791 1.725.333
02.22 Transport og infrastruktur, fælles -6.762.037 -6.333.465 -6.653.768
02.32 Kollektiv trafik 28.229.823 32.845.725 39.351.066
02.35 Havne -1.494.022 -4.572 23.066
03.22 Folkeskolen m.m. -1.233.355 -534.344 -556.789
03.30 Ungdomsuddannelser -2.840 -1.229 -1.281
03.32 Folkebiblioteker -63.377 -27.458 -28.613
03.35 Kulturel virksomhed -72.870 -29.720 -30.970
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter -35.316 -15.302 -15.943
04.62 Sundhedsudgifter m.v. -487.369 -211.150 -220.017
05.25 Dagtilbud til børn og unge -5.242.175 -3.008.630 -3.134.996
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -92.994 -40.289 -41.981
05.32 Tilbud til ældre og handicappede -5.088.932 -991.155 -1.032.785
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -354.931 -153.773 -160.231
05.68 Arb.markedsforanstalt. -38.321 -16.602 -17.298
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 136.700 225.955 235.446
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.670.885 18.375.108 16.972.653

I alt

22.310.095

45.492.167

49.817.415

Se budgetbemærkningerne til Diverse øvrige udgifter og indtægter
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk