Vis emner under Forside

Området, der udgør ca. 11% af det samlede driftsbudget, omfatter udgifter til administration.

Administration

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

Sekretariats- og udviklingsafdeling . . .
06.42.40 Politisk organisation, fælles formål 342.973 299.329 311.901
06.42.41 Kommunalbestyrelse 8.899.596 9.736.839 10.224.701
06.42.43 Valg 1.179.546 228.575 2.801.594
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 14.674.016 15.315.867 15.088.546
Økonomi, IT og Borgerservice . . .
06.45.50 Administrationsbygninger 51.705 53.357 55.599
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 67.687.516 75.048.111 74.321.379
06.52.70 Lønpuljer 37.312 29.685.995 19.134.015
06.52.72 Lønpuljer, Tjenestemandspensioner 38.082.681 38.240.390 45.908.255
HR-afdeling . . .
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 21.993.162 25.033.887 42.065.368
06.52.70 Lønpuljer 0 5.174.317 6.789.642
Juridisk afdeling . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og navn 1.117.222 1.256.830 1.333.266
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 6.738.688 6.237.408 -130.134
Kultur- og Fritidsområdet . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 25.831 49.784 51.859
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 5.322.837 5.773.860 5.489.546
. . . .
Børn og Unge . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 190.387 414.829 432.246
06.45.50 Administrationsbygninger 2.789.921 3.119.885 3.256.396
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 42.326.783 42.661.173 40.846.029
. . . .
Teknik & Miljø . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 720 16.040 16.715
06.45.50 Administrationsbygninger 8.821.637 7.100.056 8.803.579
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 41.923.251 41.400.358 41.804.556
06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 3.526.048 3.618.892 3.858.327
06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 1.555.827 1.789.663 1.909.323
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -61.097 -68.682 -71.840
. . . .
Voksenservice . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 98.866 197.463 226.204
06.45.50 Administrationsbygninger 1.642.588 934.148 4.229.556
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 61.539.748 59.373.388 55.111.288
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 28.609.401 33.217.746 37.982.356
. . . .

I alt

355.288.844

405.909.508

421.850.272

Se budgetbemærkningerne til Administrationsområdet
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk