Vis emner under Forside

Området omfatter primært driftsbudgetterne vedrørende kommunens skolevæsen, og området udgør ca. 21% af det samlede driftsbudget.

Undervisningsområdet

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

03.22.01 Folkeskole 478.659.738 493.126.300 537.594.528
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 10.052.450 8.815.904 9.980.024
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 512.254 1.045.154 1.093.231
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. 14.772.061 14.428.033 15.370.986
03.22.05 Skolefritidsordninger 34.775.721 32.399.680 35.360.094
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 7.714.346 12.028.883 10.534.499
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.145.021 5.539.732 4.083.286
03.22.08 Kommunale specialskoler 30.544.053 34.472.747 20.781.967
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 40.742.122 42.311.171 45.357.808
03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler 11.444.111 10.888.482 12.886.775
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.429.882 6.019.052 7.461.010
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 143.855 150.470
03.30.45 EGU 363.555 750.880 779.720
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 0 10.348.648
03.35.62 Teatre 66.885 154.589 162.699
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 845.396 1.000.283 1.044.270
03.38.76 Ungdomsskolen 18.368.528 19.952.967 22.936.716
03.38.78 Elevtilskud 376.632 184.169 191.904
04.62.85 Kommunal tandpleje 28.742.868 29.612.904 30.682.111
05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål -54 251.387 259.180
05.25.13 Børnehaver 3.325.736 1.859.640 3.405.367
05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 13.342.552 12.248.223 12.721.766
05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 349.987 381.170 405.248
05.25.19 Tilskud til puljeordninger m.v. 0 34.315 35.756

I alt

703.573.844

727.649.520

783.628.063

Se budgetbemærkningerne til Undervisningsområdet
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk