Vis emner under Forside

Driftsbudgettet på Voksenserviceområdet, der udgør ca. 31% af det samlede driftsbudget, omfatter bl.a. udgifter til ældre og voksne handicappede samt førtidspensioner, boligydelse og boligsikring.

Voksenserviceområdet

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

00.25.13 Andre faste ejendomme -3.090.000 -3.281.358 -3.432.299
03.22.17 Specialpædagogisk bistand for voksne 10.241.891 12.170.466 15.276.453
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16.211.282 15.047.687 17.840.791
04.62.85 Kommunal tandpleje 763.368 924.793 979.312
05.32.30 Ældreboliger -2.412.755 -6.611.273 -6.925.260
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 458.502.623 444.494.848 463.591.366
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.570.225 3.429.544 8.879.062
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3.797.032 9.189.105 6.362.727
05.32.35 Hjælpemidler m.v. (under 67 år) 42.411.861 40.566.338 41.771.611
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem 2.071.064 2.809.930 2.879.442
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.773.586 2.935.369 3.945.670
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 4.813.923 5.552.242 6.204.774
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 4.462.724 3.748.269 3.590.088
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 11.824.552 16.240.802 17.766.615
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 149.515.519 165.358.301 163.185.590
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 36.496.766 33.158.589 47.352.775
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 5.743.177 5.825.557 3.177.266
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 23.812.735 21.877.167 23.413.741
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 22.903.447 21.291.633 23.631.302
05.57.72 Sociale formål 2.246.160 1.338.824 1.380.328
05.72.99 Øvrige sociale formål 2.280.010 2.856.283 2.977.094
799.939.190 798.923.116 843.848.448
Borgerservice
00.25.11 Beboelse 116.940 107.677 111.842
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 177.438 316.748 330.049
04.62.90 Andre sundhedsudgifter (sygesikring) 3.072.975 3.448.179 3.590.968
05.46.55 Repatriering 5.357 56.268 58.014
05.48.67 Personlige tillæg 6.749.523 7.043.045 7.238.763
05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 49.481.946 49.683.487 47.014.698
05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. jan. 2003 59.659.128 60.323.243 58.520.101
05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. jan. 2003 97.106.904 119.596.472 149.262.213
05.57.72 Sociale formål 1.425.224 3.419.435 3.568.429
05.57.76 Boligydelse til pensionister 29.096.672 33.724.081 32.209.288
05.57.77 Boligsikring 20.114.906 21.176.471 20.788.754
05.72.99 Øvrige sociale formål 21.856 74.371 77.495
267.028.869 298.969.477 322.770.614

I alt

1.066.968.059

1.097.892.593

1.166.619.062

Se budgetbemærkningerne til Voksenserviceområdet
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk