Vis emner under Forside

Driftsbudgettet vedrørende Teknik- og Miljøområdet omfatter bl.a. vejvedligeholdelse og udgør ca. 2,8 % af det samlede driftsbudget i 2009.

Teknik- og Miljøområdet

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

00.22.05 Ubestemte formål 915.359 -292.525 -530.499
00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål 1.170.139 967.608 8.023.353
00.25.11 Beboelse -1.520.125 -2.260.179 -2.226.737
00.25.12 Erhvervsejendomme -596.597 -464.114 -483.074
00.25.13 Andre faste ejendomme 7.736.268 6.800.578 45.403
00.28.20 Grønne områder og naturpladser 4.874.964 6.299.600 6.267.154
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 11.703 284.047 236.592
00.38.50 Naturforvaltning 104.659 1.003.493 941.781
00.38.53 Skove 635.419 794.464 381.519
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 3.157.984 1.991.729 2.239.052
00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarb. m.v. -237.500 30.069 31.452
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder -149.896 238.902 602.574
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. 120.679 -29.793. -35.298
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 306.112 54.524 52.854
02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål 1.974.354 2.040.588 652.032
02.22.03 Arbejder for fremmed regning -15.309.418 -73.521 -97.023
02.22.05 Driftsbygninger og driftspladser 3.556.068 33.301 -201.320
02.22.07 Parkering 0 0 1.540.526
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 24.994.985 27.861.124 33.024.747
02.28.12 Belægninger m.v. 42.678.810 37.880.316 38.034.327
02.28.14 Vintertjeneste 10.518.017 9.647.103 10.029.913
02.32.33 Færgedrift 10.423.343 6.570.252 8.023.072
02.35.40 Havne 596.493 639.181 639.017

I alt

95.961.820

100.016.747

107.191.417

Se budgetbemærkningerne til Teknik- og Miljøområdet
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk