Vis emner under Forside

Området omfatter bl.a. biblioteker, museer, teatre samt stadions og idrætsanlæg, og det udgør ca. 3,2 % af driftsbudgettet for 2009.

Kultur- og Fritidsområdet

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

00.25.13 Andre faste ejendomme 915.465 715.456 302.568
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 27.098.172 27.281.040 29.943.931
03.32.50 Folkebiblioteker 33.923.219 33.891.893 35.572.034
03.35.60 Museer 17.212.679 8.418.908 9.839.388
03.35.62 Teatre 10.249.225 10.873.223 11.543.616
03.35.63 Musikarrangementer 4.636.280 4.766.426 5.364.333
03.35.64 Andre kulturelle opgaver 10.978.068 7.482.994 7.617.585
03.38.70 Folkeoplysning m.v., fælles formål 10.531 92.224 5.176.036
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3.749.373 4.194.336 3.375.024
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.266.966 3.417.193 3.560.714
03.38.74 Lokaletilskud 7.909.665 8.907.762 9.282.411
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 971.321 1.110.489 1.213.289

I alt

120.920.964

111.151.944

122.790.929

Se budgetbemærkningerne til Kultur- og Fritidsområdet
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk