Vis emner under Forside

Området, der bl.a. omfatter budgetterne vedrørende børnepasning samt anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, udgør ca. 14 % af det samlede driftsbudget i 2009.

Børneområdet

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 470.708 427.824 445.489
03.22.01 Folkeskoler 8.984 0 0
03.22.07 Specialundervisning i regional tilbud 0 218.576 228.630
03.22.09 Sprogstimulering af tosprogede børn 17.839 1.225.050 1.109.359
04.62.82 Vedligeholdelsestræning 0 100.292 803.522
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 10.765.087 10.952.675 11.599.374
05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 16.572.811 39.128.927 35.722.633
05.25.11 Dagpleje 119.411.261 113.526.542 120.900.659
05.25.12 Vuggestuer 8.538.889 9.751.445 10.859.059
05.25.13 Børnehaver 102.589.281 101.377.815 99.394.376
05.25.14 Integrerede daginstitutioner 60.772.411 56.896.030 74.130.280
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.515.773 9.225.702 9.246.344
05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 895.640 566.567 601.700
05.25.19 Tilskud til puljeordninger m.v. 3.783.846 3.747.581 4.142.727
05.28.20 Plejefamilier, opholdssteder m.v. 63.425.249 69.429.003 72.396.455
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 41.442.756 45.936.614 45.659.751
05.28.23 Døgninstitutioner 16.055.943 18.730.352 20.970.245
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 3.289.887 3.975.635 4.158.513
05.32.35 Hjælpemidler mv. 2.010.519 3.470.826 3.539.695
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.706.370 2.364.552 2.473.321
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere u. 18 år 0 113.082 118.824
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning 0 10.326 11.009
05.58.72 Sociale formål 12.243.689 10.241.759 9.764.649
05.58.99 Øvrige sociale formål 133.417 119.064 124.066

I alt

472.650.360

501.536.239

528.400.140

Se budgetbemærkningerne til Børneområdet


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk