Vis emner under Forside

Området omfatter udgifter til bl.a. sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering og løntilskud, og det udgør ca. 10% af det samlede driftsbudget for 2009.

Beskæftigelsesområdet

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Hele kroner

2007-priser

2008-priser

2009-priser

03.30.44 Produktionsskoler 3.655.828 4.286.700 4.356.041
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse -330.649 -808.031 0
05.46.60 Introduktionsprogram -3.119.442 -2.188.103 -1.921.543
05.46.61 Introduktionsydelse 989.895 1.955.275 1.608.564
05.57.71 Sygedagpenge 117.463.617 107.999.198 115.901.351
05.57.73 Kontanthjælp 75.579.147 83.921.926 72.663.987
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 21.674.135 20.883.533 26.029.984
05.58.80 Revalidering 64.199.138 59.425.501 54.829.250
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 79.177.239 84.939.203 97.956.401
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

1.773.826

3.763.725

4.575.372

05.68.96 Servicejob -1.931.666 175.114 186.938
05.68.98 Beskæftigelsesordninger 13.697.773 15.985.636 12.813.441
05.72.99 Øvrige formål 3.064 0 0

I alt

372.831.905

380.339.677

388.999.786

Se budgetbemærkningerne til Beskæftigelsesområdet


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk