Vis emner under Forside

Horsens Kommune budgetterer i 2009 med udgifter på ca. 3,732 mia.kr. til driftsvirksomhed. Herunder ses fordelingen af driftsvirksomheden på forskellige områder.

hele kroner

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Skattefinansieret

2007-priser

2008-priser

2009-priser

Beskæftigelsesområdet 372.831.906 380.339.677 388.999.786
Børneområdet 472.650.406 501.536.339 528.400.140
Kultur- og Fritidsområdet 120.920.970 111.151.944 122.790.929
Teknik- og Miljøområdet 95.961.838 100.016.747 107.191.417
Beredskab 15.999.698 15.503.382 19.235.532
Sundhedsfremme 147.742.010 173.393.783 182.293.123
Voksenserviceområdet 1.066.968.105 1.097.892.593 1.166.619.063
Undervisningsområdet 703.573.918 727.649.520 783.628.063
Administrationsområdet 355.288.844 405.909.508 421.850.272
Diverse øvrige udgifter og indtægter 22.310.097 45.492.166 49.817.415
I alt skattefinansieret 3.374.247.792 3.558.885.659 3.770.825.740
       
Takstfinansieret      
Vand, spildevand, affald og genbrug -57.431.399 -39.692.783 -38.095.393
I alt takstfinansieret -57.431.399 -39.692.783 -38.095.393
       
Driftsvirksomhed i alt 3.316.816.393 3.519.192.876 3.732.730.347

 Grafisk fremstilling

 Herunder ses driftsudgifterne pr. indbygger på de enkelte temaområder.

Drift i alt pr. indbygger, hele kroner

Regnskab 2007

Budget 2008

Budget 2009

Antal indbyggere pr. 1. januar

79.022

80.102

81.430

Beskæftigelsesområdet 4.718 4.748 4.777
Børneområdet 5.981 6.261 6.489
Kultur- og Fritidsområdet 1.530 1.388 1.508
Teknik- og Miljøområdet 1.214 1.249 1.316
Beredskab 202 194 236
Sundhedsfremme 1.870 2.165 2.239
Voksenserviceområdet 13.502 13.706 14.327
Undervisningsområdet 8.904 9.084 9.623
Administrationsområdet 4.496 5.067 5.181
Diverse øvrige udgifter og indtægter 282 568 612


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk