Vis emner under Forside

Herunder findes informationer om Horsens Kommunes budget for 2009. 

 

Skattefinansieret område

Budget 2009

Hele kroner

2009-priser

Drift 3.770.825.740
Anlæg 75.458.000
Afdrag på lån 91.356.338
Renter 49.410.299
Grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 95.930.525
Udviklingsbidrag til regionen 9.552.231
Forøgelse af kassebeholdningen 56.133.234

I alt

4.148.666.367

Grafisk fremstilling

 

Finansiering

Budget 2009

Hele kroner

2009-priser

Finansforskydninger 915.743
Optagelse af lån 55.000.000
Tilskud og udligning 1.199.568.000
Skatter 2.893.182.624

I alt

4.148.666.367

Grafisk fremstilling

 

Takstfinansieret område

Budget 2009

Hele kroner

2009-priser

Udgifter 211.938.246
Indtægter 250.033.639

I alt

-38.095.393

Grafisk fremstilling


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk