Vis emner under Forside
Hvis du ikke har mulighed for at benytte din digitale postkasse kan du henvende dig til BorgerService og få hjælp. 

BorgerService kan hjælpe dig med:
 • enten at give andre læseadgang til din digitale postkasse eller 
 • give fritagelse fra Digital Post, så du får din post på papir 

Hvem kan blive fritaget? 

Du kan blive fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, hvis du:
 • har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt 
 • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem 
 • er registreret som udrejst af Danmark 
 • er hjemløs 
 • har sproglige eller praktiske vanskeligheder ved at skaffe et NemID 

For at blive fritaget fra Digital Post skal du møde op i BorgerService med et udfyldt ansøgningsskema.

Du skal medbringe gyldig legitimation, enten sundhedskort, pas eller kørekort (se alternative legitimationsdokumenter nederst på denne side). 

Har du ikke selv mulighed for at fremmøde personligt hos Borgerservice, kan du i ansøgningsskemaet give en repræsentant fuldmagt til at indgive anmodning om fritagelse på dine vegne.

Fuldmagtshaver skal medbringe gyldig legitimation, enten sundhedskort, pas eller kørekort (se alternative legitimationsdokumenter nederst på denne side). 

Borgerservice kan også hjælpe dig med at give andre læseadgang

Det kan være en rigtig god ide at give en anden læseadgang til din digitale postkasse. Det kan f.eks. være din ægtefælle, eller dine voksne børn. På den måde kan du sikre, at du kan få hjælp til at få læst din digitale post, hvis du har brug for det. 

Du skal dog være opmærksom på, at ansvaret for at læse posten i din digitale postkasse fortsat ligger hos dig.

Du kan give læseadgang på følgende måder:
 • Du logger dig ind i din digitale postkasse og giver selv adgang til dem, du vælger. 
 • Du kan møde personligt op i Borgerservice og få hjælp til at give læseadgang til dem, du ønsker. Du skal medbringe CPR-nummer på de, du vil give læseadgang til. Er det en virksomhed, du vil give læseadgang (fx din advokat, revisor eller lignende) skal du medbringe virksomhedens CVR-nummer. 
 • Du kan give en anden fuldmagt til at møde op i Borgerservice og få læseadgang til din digitale postkasse. Du skal benytte denne blanket
Blanketten skal fuldmagtshaver aflevere i Borgerservice. Fuldmagtshaver skal medbringe gyldig legitimation, enten pas eller kørekort. 
Hvis den fremmødte repræsenterer en virksomhed, skal den fremmødte tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til virksomheden. 

Alternative legitimationsdokumenter

Har du ikke et gyldigt pas eller kørekort, kan følgende billedlegitimationsdokumenter bruges
 • Danske pengeinstitutters ID-kort
 • Forsvarets identitetskort (fra DK)
 • Natopas
 • Politilegitimationskort (fra DK)
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F
Hvis du ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan du legitimere dig med to af nedennævnte dokumenter
 • Dåbs- eller navneattest
 • Sundhedskort (Sygesikringskort)
 • Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skat
 • Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (max. tre måneder gammel)

Indholdsansvarlig Syss Gejhede Olsen, sgo@horsens.dk