Vis emner under Forside


Borgmester Peter Sørensen holdt denne tale ved nytårskuren januar 2015.

Velkommen til Nytårskur 2015.

Velkommen til de større rammer her i Forum Horsens – da vi med over 700 deltagere er vokset ud af kunstmuseet. 
   
Jeg har glædet mig til at stå her foran jer, fordi I – hver enkelt af jer – er særdeles vigtige i forhold til den fortsatte udvikling af vores kommune.
    
Mit budskab i dag skal først og fremmest være, at vi skal have mod og vilje til at sætte os fælles høje mål – mod og vilje til at tænke langsigtet og strategisk.  
  
Horsens Kommune har været igennem en fantastisk udvikling og forvandling de seneste par årtier – men vi er slet ikke i mål endnu - og nu handler det udelukkende om at få rykket Horsens endnu et stykke i den rigtige retning:  
  
Vi SKAL have højnet uddannelsesniveauet til gavn for den enkelte unge og til gavn for hele samfundet Horsens Kommune.    

Vi SKAL have endnu flere væk fra offentlig forsørgelse og ind i uddannelse og beskæftigelse.    

Og vi SKAL fortsat arbejde stenhårdt for at fastholde vores position som en af Danmarks stærkeste vækstkommuner.
    
Hvordan når vi så tættere på vores mål?    

Det spørgsmål vil jeg besvare med hjælp fra en lille fabel, jeg faldt over – skrevet af Ruslands svar på H.C. Andersen, Ivan Krylov: 
   
Når der blandt venner mangler harmoni, bliver fælles gerning let en parodi og fører til fiasko – det’ en hæslig vane.
    
En krebs, en gedde og en svane gik sammen om at trække et læs – en meget overkommelig proces! 
    
De trak og trak, men vognen ville ikke trille, for svanen foretrak at flyve mod det blå, kun baglæns kunne krebsen gå, og gedden ville frem til sø og bæk og kilde!    
 
Hvis skyld og ansvar var det? Det er klart som blæk! Men vognen står der stadigvæk.
    
Den historie beskriver vist meget godt, hvad der skal til, for at få vognen til at trille – for at flytte Horsens Kommune yderligere.  
  
Vi skal flyve, trække og skubbe i den samme retning – og vi kan som byråd og kommune ikke gøre det alene. 
   
Vi er nødt til at gøre tingene sammen - kommune, erhvervsliv, organisationer, foreninger og borgere – og vi skal fortsat bruge det princip, vi i efterhånden mange år har haft stor succes med i vores kommune, nemlig at vi løfter i flok. 
   
Det er ikke bare en floskel – det er virkeligheden, og det er der heldigvis rigtig mange gode eksempler på.   
 
At have et arbejde og et fællesskab er vigtigt.
    
Det er også vigtigt at kunne forsørge sig selv og sin familie.
    
Det er vigtigt, at alle bidrager til fællesskabet - og ikke mindst, at alle får lov til at bidrage til fællesskabet.  
  
Og hvorfor så det?  
  
Jo hør lige, hvad Martin Grønne – som har et fleksjob på virksomheden Necon - siger     


Tak til Martin – det taler jo næsten for sig selv.    

Og det sætter en af vores målsætninger i relief – for det er min og byrådets og hele samfundet Horsens Kommunes opgave at skabe rammer og muligheder for, at der er arbejdspladser nok – også af de rummelige arbejdspladser. 
   
Her vil jeg selvfølgelig nævne det fantastiske samarbejde, vi har etableret i Horsens Alliancen – et unikt samarbejde mellem Dansk Industri, LO, Business Horsens og Horsens Kommune, som nu har eksisteret i godt et år.    

Alliancen skal forbedre erhvervslivets vilkår, og det sker blandt andet gennem fjernelse af dækningsafgiften i takt med, at vi fællesskab reducerer antallet af borgere på offentlig forsørgelse.
    
HORSENS ALLIANCEN har også lavet aftaler med nogle af vores store både private og offentlige virksomheder, der betyder, at virksomhederne laver rotationsordninger, så medarbejderne kan komme på efteruddannelse, mens nogle af vores lokale ledige ansættes som vikarer.
    
Samtidig forpligter virksomhederne sig også til at ansætte medarbejdere i fleksjob eller bruge vores lokale ledige som ferieafløsere.    

Senest har en af Horsens største virksomheder, logistik-virksomheden DKI Logistics A/S indgået en sådan aftale, som er et rigtig godt eksempel på, at i Horsens gør vi tingene sammen.
    
Lad os høre, hvad direktør og stifter af virksomheden, Preben Borregaard, siger om aftalen med HORSENS ALLIANCEN. 
   

Tak til Preben – som også er en af vores ambassadører i HORSENS ALLIANCEN.    

Og vi kan jo se på tallene, at den fælles indsats virker. 
   
Flere af vores nøgletal omkring beskæftigelse udvikler sig positivt i forhold til udviklingen på regionalt plan og på landsplan.   
 
Og vi har også oplevet en særdeles positiv udvikling i antallet af borgere, der er kommet i private fleksjob.
    
Netop private fleksjob er et af emnerne, som HORSENS ALLIANCEN sætter fokus på i den kommende tid.
    
Fordi, det - som det fremgår af Martin Grønnes fortælling - er vigtigt at få etableret eller genetableret en arbejdsidentitet – det er helt centralt for selvværd og livskvalitet.    

Jeg er klar over, at mange både små og store virksomheder er pressede, men på trods af det, mærker jeg medspil og stort engagement i forhold til, at vi løfter en fælles opgave.
    
Og når jeg kommer rundt på mange af vores virksomheder, fornemmer jeg helt klart optimisme og tro på fremtiden.    

Det viser sig tydeligt, når jeg møder virksomheder, som tør satse, som investerer hundredvis af millioner af kroner i ny teknologi, og som holder fast i at producere i Danmark.
    
Det er utrolig flot og utrolig vigtigt for Horsens Kommunes fremtid som produktionsby.   
 
Jeg har så også kunnet konstatere, at det ind imellem kan være svært for virksomhederne at rekruttere den fornødne arbejdskraft.
    
Både industrien og servicebranchen oplever, at de ikke kan skaffe medarbejdere til de ”skæve” arbejdstider.
    
Jeg vil gerne slå fast, at for mig er et job et job.
Og er man ledig, skal man tage det job, man kan få.

Vi må aldrig komme derhen, at job-snobberi bliver et tema.
    
Vi har gennem de seneste måneder også oplevet, at der i nogle brancher er mangel på faglært arbejdskraft.
    
Det er på den ene side et tegn på, at der er rigtig godt gang i hjulene – og det kan man jo kun være glad for. 
   
På den anden side er denne flaskehals-problematik også en stor udfordring, som ikke må udvikle sig til at blive en vækst-hæmmer – for det har vi som lokalsamfund på ingen måde brug for.
    
At få løst dette problem er et fælles ansvar, og derfor er der også i regi af HORSENS ALLIANCEN sat skub i en praktikplads-kampagne.    

Formålet er både at guide de unge hen mod de fag, hvor vi ved, der er eller bliver mangel på faglært arbejdskraft. Og samtidig sikre det fornødne antal praktikpladser, så alle unge, der ønsker det, kan få en erhvervsrettet uddannelse.
    
Hele den vigtige indsats er forankret i Praktikpladscentret på Learnmark.  
  
Og jeg vil gerne benytte lejligheden at takke alle involverede parter for det gode og konstruktive samarbejde.    

Med til at skabe min optimisme er også den kendsgerning, at Horsens Kommune har mange nystartede virksomheder – en såkaldt høj iværksætterrate, som er et godt udtryk for dynamikken i det lokale erhvervsliv.
Som jeg slog fast i starten er bedre uddannelse og mere efteruddannelse af fundamental betydning for at få rykket Horsens Kommune endnu et stykke i den rigtige retning.
    
Derfor har vi i byrådet en klar målsætning om, at alle unge skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og at vi generelt skal have hævet uddannelsesniveauet for både børn, unge og voksne.    

Vi skal ikke og vi vil ikke acceptere, at op mod 20 procent af vores unge ikke får en uddannelse og dermed ikke har et optimalt udgangspunkt for at få et godt og indholdsrigt liv.
    
Når vores børn starter i 7. klasse har de tre år til at træffe et af de første helt store valg for fremtiden.

Tre år, hvor de både skal fodres med masser af ny viden, men også tre år, hvor de går fra børn til unge og skal gøres klar til uddannelse og job.
    
Vi skal forberede de unge – ikke kun med tal og bogstaver – men også på de krav og forventninger, der møder dem uden for folkeskolens trygge 8-til-15 skoledag.    

Der er langt fra dén hverdag til murerlærlingens hverdag, der kan starte med en køretur til byggepladsen – med afgang 6.30 og hjemkomst 16.30.    

For nogle af vores unge er det en brat opvågning – et kulturchok, som kan betyde, at de mister modet og dropper ud af uddannelsen – og derfor er det en fælles opgave at forberede vores unge på livet efter 9. klasse. 
   
Vi kan og skal gøre det bedre – for vores unges og deres fremtids skyld.
  
Men vi kan som kommune ikke løfte opgaven alene.
    
Skal det her lykkes kræver det også, at alle vi forældre udtrykker forventninger og ambitioner på vores børns og unges vegne. 
   
Og vi skal huske på, at det ikke kun er pædagogens eller lærerens ansvar at vores børn og unge er skole- og uddannelsesparate.
Det er også vi forældres ansvar.   
 
Nu skal det jo ikke handle om udfordringer og opgaver det hele – for der er rigtig mange ting, der lykkes i vores kommune, fordi vi gør tingene sammen, fordi vi trækker i samme retning og fordi vi tør satse.
    
Et godt eksempel på dette er købet af FÆNGSLET, som Horsens Kommune netop er blevet ejer af.

I flere år var der delte meninger om fremtiden for det tidligere statsfængsel – nedrivning var sågar på tale – men heldigvis sejrede fremsynetheden, ambitionerne og modet.
    
Vi har nu fået en permanent turistattraktion i form af et fantastisk fængselsmuseum og nogle enestående rammer, der skaber helt unikke muligheder for store og små koncerter, festivaler og events.
    
Snart åbner også et spændende overnatningssted på FÆNGSLET samt udlejning af kontorfaciliteter - og en café skulle også være på vej.    

Og apropos fængselsmuseet – så er det jo bare begyndelsen.
    
Lige nu investeres der ca. 12 millioner kroner i en helt ny form for udstilling, som åbner 20. maj og det bliver en helt ny måde at være museumsgæst på.
    
Prøv at se med her:    

Ingen tvivl om, at vi i FÆNGSLET har en attraktion som vil vokse til internationalt niveau, og som har et enormt potentiale – både i forhold til vores ambitioner på turistområdet, og i forhold til vores ambitioner om at udvikle Horsens som møde- og konferenceby.
    
Netop erhvervsturisme er et af vores indsatsområder, fordi det giver god mening af få den type gæster til kommunen.

Faktisk betyder én konference-gæst i ét døgn en omsætning for byen på godt 2000 kr.

Derfor har vi etableret Meeting Horsens, som knokler for at skaffe møder og konferencer til kommunen – i øvrigt igen i et flot samarbejde mellem hotellerne, Forum Horsens og FÆNGSLET.    

Når jeg siger FÆNGSLET kan jeg ikke undgå at nævne Horsens & Friends, som en utrolig vigtig aktør i forhold til den positive branding af vores kommune.
    
Horsens og Friends arrangerer fortsat masser af små og meget store koncerter og events – og TV shows som Vild med Dans og Ultra Galla var ikke kommet til Horsens uden vores eventselskab.
    
For et par år siden mødte Horsens & Friends vel sit første bump på vejen, da en koncert med Poul McCartney blev aflyst – og aktiekapitalen stort set forsvandt - men eventselskabet har på flotteste vis rejst sig igen og er fortsat en utrolig vigtig del af brandingen af Horsens som oplevelses- og koncertby.
    
Og tak for det.  
  
Lige nu oplever AC Horsens et lignende bump på vejen – men som Horsens & Friends gjorde, er jeg også sikker på, at AC Horsens vil rejse sig igen – fordi vi gør tingene sammen i Horsens.
    
Og det gjorde mig oprigtigt glad, da jeg søndag formiddag fik en opringning, der forsikrede, at ungdomsafdelingen og talentarbejdet i AC Horsens er blevet reddet.
    
En stor tak til alle de gode kræfter, som gik sammen og fandt de fornødne ressourcer til det videre arbejde. 
Som jeg nævnte tidligere har Horsens Kommune gennem flere år været blandt Danmarks stærkeste vækstkommuner. Og den position arbejder vi hårdt for at fastholde.
    
Derfor vil jeg også gerne appellere til, at vi husker at tale tingene op og ikke ned.

Vores dronning nævnte det i sin nytårstale, og jeg er fuldstændig enig.
    
Vi har gennem de seneste år i Horsens Kommune opnået mange rigtig gode ting – og det må vi ikke glemme i hverdagen.

Vi er kendt i det ganske land for at gøre tingene på vores måde – i fællesskab.
    
Vi har store statslige og regionale arbejdspladser som sygehus, politi, skattecenter og byret og vi har store uddannelsesinstitutioner, som VIA, Learnmark og gymnasierne.
     
Vi satser fortsat på at fastholde og udbygge vores image som oplevelsesby - og i år kan vi se frem til både store koncerter og som noget helt nyt et speedway grand prix på Casa Arena – som helt sikkert vil give masser af omtale og omsætning i vores kommune. 
   
Vi har fortsat imponerende godt gang i salget af parcelhus-grunde.    

I 2014 solgte vi 65 kommunale grunde og hertil kommer minimum 71 grunde solgt af private udstykkere – når jeg siger minimum er det fordi, vi ikke har fået tilbagemelding fra alle, der sælger grunde.    

Og vi sælger grunde i hele kommunen – lige fra Ring Sø-området i Brædstrup til Egebjerg - og der er nye både kommunale og private udstykninger på vej i Bygholm Bakker, Torsted/Hatting og i Egebjerg.  
 
Vores befolkningstal vokser fortsat pænt, og vi har nu rundet 86.400 borgere – ca. 700 flere end ved sidste nytårskur.

Fødselstallet er højt og stabilt - 940 årgang 2014-babyer var der – og derfor fortsætter vi med at bygge nye daginstitutioner og med at investere i vores folkeskoler. 
   
Der bygges boliger i hundredvis i disse år – alene i år er vi på vej med 400 nye almene boliger - der er renoveringsprojekter for ca. en milliard kroner på vej i den gamle almene boligmasse, og kranerne vil rejse sig både på sygehuset og på havnen i det kommende år. 
   
Og så er der selvfølgelig også spændende ting på vej på den store grund ved Banegården – hvor visionen er at etablere et uddannelsesmekka med nogle af vores store uddannelsesinstitutioner. 
   
Et par ambitiøse vejplaner er også på tegnebrættet i år ligesom vi fortsat arbejder ihærdigt på at få udvidet E45 med et ekstra spor fra Hedensted i syd til Randers i nord. 
   
Det østjyske område er vokset sammen til ét sammenhængende arbejdskrafts- og erhvervsområde med godt 1,2 millioner borgere og ca. 600.000 arbejdspladser.

Og det udgør sammen med Storkøbenhavn det vigtigste vækstområde i Danmark.  
  
God infrastruktur og mobilitet er dog helt afgørende for, at Østjylland fortsat kan være med til at drive væksten til gavn for hele Danmark  

Og her kan man roligt sige, at væksten er truet af en motorvej, der sander til i trafik.
    
Nu ved jeg godt, at landspolitik ikke altid tager udgangspunkt i fakta, men jeg vil gerne rose vores lokale folketingspolitikere for over en bredt front at have bakket op om det østjyske ønske.

Jeg er altid blevet mødt med respekt og forståelse for mit – og mange andres – ønske om en udvidelse af E45.
    
Og jeg håber og tror, at det kan lykkes at lave faktabaseret landspolitik – også i forhold til infrastruktur.

Lad mig dog slå fast, at byrådet og samfundet Horsens Kommune vil kæmpe utrætteligt - indtil E45 har 6 spor. 
   
Som I alle ved, er det ikke kun erhvervslivet og detailhandlen, der er under pres i disse år.
    
Den offentlige økonomi er under stram styring – og kommunerne skal effektivisere og rationalisere på en lang række områder.

Selvom vi i Horsens Kommune har styr på udgifterne og har budgetter, der balancerer, så er det en udfordring, der kræver både nytænkning og vilje til forandring.
    
Og jeg oplever en enestående vilje til at tage denne udfordring op.

Det gælder hos vores medarbejdere i Horsens Kommune, hvor der er enorm fleksibilitet og hvor innovation og nye og smartere måder at gøre tingene er blevet en fast del af dagligdagen.

Det gælder hos mange af vores private virksomheder, hvor man - som I har hørt – er klar til også at tage et socialt ansvar. 

Og det gælder i civilsamfundet, hvor der er stigende fokus på frivillighed. 
   
I mange år har borger-deltagelse og frivillighed været vigtige omdrejningspunkter i vores kommune, og i alle årene har vores borgere utrætteligt vist, at det at tage hånd om hinanden er en del af dagliglivet i hele Horsens Kommune.    

Lige så snart, de kommunale institutioner åbner dørene for et samarbejde med de frivillige, ser vi, at civilsamfundet er parat til at gøre en kæmpe indsats.
    
Det giver mening at hjælpe hinanden – fordi vi er sammen om at sørge for, at vores lokalsamfund er præget af nærvær og medmenneskelighed.    Lad os prøve at høre, hvad Inge Endt siger om det at være frivillig: 
   

Tak til Inge. Tak for hendes indsats og tak til alle de frivillige, som gør en enorm forskel for rigtig mange af vores borgere i dagligdagen. 
   
Jeg er meget stolt over at være borgmester i en kommune, som i den grad er præget af medspil, engagement og ambitioner. 
   
Det gælder også arbejdet i byrådet, hvor der er et utrolig fint samarbejde – og hvor vi igen og igen finder fælles fodslag om de store linjer for udviklingen af vores kommune.
Det vil jeg også gerne takke for.
    
Kan I huske den lille fabel, jeg indledte med i dag.

Om krebsen, der trak baglæns, gedden, der kun ville én vej og svanen, der fløj mod det blå - Med det resultat, at intet flyttede sig.

Når der blandt venner mangler harmoni, bliver fælles gerning let en parodi og fører til fiasko – det’ en hæslig vane.

Til det kan jeg kun sige – I Horsens Kommune er der harmoni.  

Svanen flyver, men mister ikke helt jordforbindelsen, gedden trækker i samme retning som svanen – og krebsen har vi fået til at vende sig om.
    
Vores fælles gerning får vognen til at trille.    
Godt nytår.               


 
Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk