Vis emner under Forside

Peter Sørensen Socialdemokratiet

- Borgmester

E-mail: borgmester@horsens.dk

Adresse: Egesholm 53, 8700 Horsens

Telefon: 76 29 20 01

Martin Ravn Venstre

- 1. viceborgmester

E-mail: pomr@horsens.dk

Adresse: Sundgårdsvej 30, 8700 Horsens

Telefon: 40 16 26 34

Lone Ørsted Socialdemokratiet

- 2. viceborgmester

E-mail: lone.oersted@horsens.dk

Adresse: Mølletoften 4, 8700 Horsens

Telefon: 42 12 72 27 (arbejde)

Telefon: 26 61 71 44 (mobil)

Ellen T Schmidt Socialdemokratiet

E-mail: ets@horsens.dk

Adresse: Sygehusvej 14, 8740 Brædstrup

Telefon: 75 75 21 67 (privat)

Telefon: 76 29 35 02 (arbejde)

Telefon: 23 69 93 35 (mobil)

Andreas Boesen Socialdemokratiet

E-mail: poab@horsens.dk

Adresse: Sønderbrogade 33, 2. tv., 8700 Horsens

Telefon: 50 98 59 92(mobil)

Hans Bang-Hansen Venstre

E-mail: HansBang@horsens.dk  

Adresse: Fruens Bøge 12, Lund, 8700 Horsens

Telefon: 75 61 36 68 (privat)

Telefon: 20 46 54 68 (mobil)

Susan Gyldenkilde Socialdemokratiet

E-mail: posg@horsens.dk

Adresse: Nylandsalle 7 A, 8700 Horsens

Telefon: 29 61 60 78 (mobil)

Ole Pilgaard Andersen Dansk Folkeparti

E-mail: opa@horsens.dk

Adresse: Gudenåvej 48 B, Voervadsbro, 8660 Skanderborg

Telefon: 75 75 47 12 (privat)

Telefon: 75 75 47 12 (arbejde)

Telefon: 20 73 32 20 (mobil)

Thomas Monberg Andersen Socialdemokratiet

E-mail: pota@horsens.dk

Adresse: Danasvej 22, 8700 Horsens

Telefon: 21 54 63 42 (mobil)

Jørgen Korshøj Venstre

E-mail: pojk@horsens.dk

Adresse: Havrevangen 19, 8740 Brædstrup

Telefon: 75 75 22 34 (privat)

Telefon: 75 75 28 06 (arbejde)

Telefon: 51 72 47 23 (mobil)

Dan Ingemann Jensen  Liberal Alliance

E-mail: podj@horsens.dk

Adresse: Thyrasgade 5, 8700 Horsens

Telefon: 75 62 44 43 (privat)

Telefon: 20 11 34 72 (mobil)

Telefon: 75 66 67 01 (arbejde mobil)

Niels Peter Bøgballe Socialdemokratiet

E-mail: ponb@horsens.dk

Adresse: Emil Møllers Gade 2A, 2.tv, 8700 Horsens

Telefon: 60 12 62 26 (mobil)

Ingerlise Thaysen Venstre

E-mail: ith@horsens.dk

Adresse: Røde Mølle Banke 44, 8700 Horsens

Telefon: 75 65 96 60 (privat)

Telefon: 21 33 48 47 (mobil)

Betina Steufer Enhedslisten

E-mail: pobst@horsens.dk

Adresse: Rolighedsvej 12, 8700 Horsens

Telefon: 40 17 26 27 (privat)

Telefon: 88 92 54 73 (arbejde)

Saliem Hassan Bader Socialdemokratiet

E-mail: saliem.bader@horsens.dk

Adresse: Enebærvej 9, 8700 Horsens

Telefon: 75 60 22 05 (privat)

Telefon: 41 41 22 05 (mobil)

Claus Kvist Hansen Dansk Folkeparti

E-mail: poch@horsens.dk

Adresse: Byvangen 81, 8700 Horsens

Telefon: 29 45 62 23

Anne Lene Løvbjerg Venstre

E-mail: poal@horsens.dk

Adresse: Søndermarksvej 25, Sejet 8700 Horsens

Telefon: 75 64 25 41 (privat)

Telefon: 60 29 54 20 (mobil)

Lars Skytte Nielsen Socialdemokratiet

E-mail: poln@horsens.dk

Adresse: Læsøgade 15 st., 8700 Horsens

Telefon: 23 82 44 84 (privat)

Telefon: 72 58 34 66 (arbejde mobil)

Telefon: 75 62 63 00 lokal 9173 (arbejde)

Jens Pedersen Venstre

E-mail: pojp@horsens.dk

Adresse: Møllegade 13 Nim 8740 Brædstrup

Telefon: 75 67 12 85 (privat)

Telefon: 40 63 39 80 (mobil)

Anders Kühnau Socialdemokratiet

E-mail: poan@horsens.dk

Adresse: Hovmarksvej 108, 8700 Horsens

Telefon: 23 60 27 68

Per Løkken Det konservative Folkeparti

E-mail: popl@horsens.dk

Adresse: Gasvej 13, 1. 8700 Horsens

Telefon: 86 68 89 90 (privat)

Telefon: 23 31 50 14 (mobil)

Bjarne Sørensen Socialistisk Folkeparti

E-mail: bjarne.sorensen@horsens.dk

Adresse: Solvej 4, 8700 Horsens

Telefon: 75 62 19 23 (privat)

Telefon: 75 62 17 88 (arbejde)

Telefon: 40 20 03 70 (mobil)

Dorte E. Normann Moderate Danske Folk

E-mail: podn@horsens.dk

Adresse: Lærkevej 9, 8700 Horsens

Telefon: 22 88 29 87 (mobil)

Tina Naldal Socialdemokratiet

E-mail: potn@horsens.dk

Adresse: Fælledvej 35, 8700 Horsens

Telefon: 21 54 65 84 (mobil)


 Torben Engholm Socialdemokratiet

E-mail: pote@horsens.dk

Adresse: Bøgevænget 17, Tvingstrup, 8700 Horsens

Telefon: 30 13 66 77 (mobil)


Per S. Andersen Socialdemokratiet

E-mail: popsa@horsens.dk

Adresse: Rødtjørnen 6C, 8700 Horsens

Telefon: 21 48 02 38 (mobil)


Birthe Knudsen Venstre

E-mail: pobk@horsens.dk

Adresse:Lundsvej 2, 8752 Østbirk

Telefon: 25 14 14 63 (mobil)

 
 
Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk