Vis emner under Forside

Uddannelsen social- og sundhedsassistent er en vekseluddannelse med skoleperioder og praktikperioder. 

Praktikken

Praktikken består af praktikperioder, som foregår på en sygehusafdeling, i psykiatrien og i den kommunale hjemmepleje og plejecentre.

I praktikken får du forskellige og varierende erfaringer med patientpleje. Der kan være tale om personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov indenfor de regionale og kommunale områder.

Du vil opnå færdigheder indenfor personlig pleje, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje. På den enkelte arbejdsplads vil der være en praktikvejleder, som er din vejleder i det daglige.  Den teoretiske undervisning foregår på Social- og Sundhedsskolen i Horsens.

Du er ansat i Horsens Kommune i hele elevtiden og er garanteret en praktikplads i alle tre praktikperioder. Hvis du er interesseret, har du mulighed for at søge om at komme i en måneds praktik i udlandet under uddannelsen. Du skal kontakte skolen, hvis du er interesseret.

Fakta om uddannelsen 

  • Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder på hovedforløb.
  • Du får elevløn under hovedforløbet efter overenskomst – se FOA´s hjemmeside.
  • Er du over 25 år og opfylder kriterierne, vil du kunne få voksenelevløn – se sosu-skolens hjemmeside.
  • Din ugentlige arbejdstid vil være 37 timer og arbejdstiden kan ligge i både weekender, helligdage og aftener.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Hanne Christensen på tlf.: 7629 3524 eller e-mail: sshc@horsens.dk. Du kan også kontakte studievejlederne på Social- og Sundhedsskolen på tlf.: 7921 1225.


Indholdsansvarlig Dorte Lykke Retoft , ssdo@horsens.dk