Vis emner under Forside
Spring evt. direkte til et afsnit:

 

Om uddannelsen

Som pædagogisk assistentelev (PA-elev) bliver du uddannet til at arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen varer maksimalt 2 år og 1½ måneder og veksler mellem skole- og praktikperioder - startende med en praktikperiode.

Hvis du starter som PA-elev i Horsens, bliver du ansat i Horsens Kommune, hvor du er garanteret en praktikplads og får elevløn under hele uddannelsen. Vi har 12 institutioner der tager imod elever. Det er: Bankager, Brædstrup, Dagnæs, Egebjerg, Højvang, Langmark, Lund, Midtby, Stensballe, Søndermark, Torsted og Vestbyen.

Horsens Kommune fordeler praktiksteder til eleverne, der starter på uddannelsen. Du ansættes i en daginstitution, hvortil du er knyttet under hele uddannelsen, og du vil derfor afvikle alle tre praktikker i ansættelsesinstitutionen. Alle praktiksteder har vuggestue og børnehave, hvorfor du vil møde børn i alderen 0-6 år i uddannelsesperioden.

Uddannelsen som pædagogisk assistent er direkte adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

Uddannelsen har 4 profilfag: Natur og udeliv, Digital kultur, Bevægelse & idræt og Sundhed i den pædagogiske praksis. Vi vægter i udvælgelsen af elever, at man har interesse indenfor et eller flere af profilfagene. Læs mere om profilfagene her.


Udbytte af uddannelsen

Gennem uddannelsen vil du opnå ny viden, få indsigt og forståelse og erhverve de kompetencer, der kræves som professionel pædagogisk medarbejder - både inden for det almene pædagogiske område og det specialiserede område. 

Det betyder, at din læring er i centrum med fokus på aktiv deltagelse og refleksion. Dine personlige kompetencer udvikles sammen med de faglige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læreprocesser. 

Det pædagogiske arbejde består blandt andet i at sætte aktiviteter i gang, - aktiviteter der støtter børns læring, personlig mestring og trivsel. 

I uddannelsesforløbet lægger vi vægt på, at du:

 • Interesserer dig for at arbejde med børn.
 • Er motiveret for at udvikle dig personligt og fagligt.
 • Tager ansvar for din uddannelse både på skolen og i praktikperioder.
 • Er fleksibel og stabil i forhold til opgaveløsning og fremmøde. 
 • Har indlevelse og møder mennesker på en respektfuld måde.
 • Kan indgå i læreprocesser.
 • Er robust og tager udfordringer op - også når det bliver svært. 
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt. 

Adgangskrav

Du skal have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. 

Du skal have gennemført grundforløb 1 på Social- og Sundhedsskolen, hvis du starter direkte eller et år efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen.  

For at komme i betragtning til en af Horsens Kommunes elevstillinger skal du have bestået grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen. Hvis du ikke har grundforløb 2, er over 25 år og har mere end 2 års relevant erhvervserfaring (se kompetencevurderingsafsnittet), skal du kontakte VIA University College Horsens direkte for optagelse på uddannelsen. Læs evt. mere på VIA's hjemmeside her under afsnittet "optagelse".

 

Kompetencevurdering

Der er mulighed for at få afkortning i praktikken, hvis du har relevant erhvervserfaring. Relevant erhvervserfaring til pædagogisk assistentuddannelsen er ansættelse som:

 • Kommunal dagplejer.
 • Pædagogmedhjælper.
 • Omsorgsmedhjælper.
 • Ikke-uddannet klubmedarbejder.
 • Legepladsmedarbejder.

Herudover kan der gives merit for enkelte fag på uddannelsen. Dette afklares i forbindelse med individuel kompetencevurdering på skolen. 

 

Skole og praktik

Under hele uddannelsen er du ansat i Horsens Kommune, hvor du under hele forløbet er ansat i den samme institution (ansættelsesinstitution). 

Der er 3 praktikperioder i uddannelsen, som alle foregår i ansættelsesinstitutionen. I dine praktikperioder er du tilknyttet en praktikvejleder.

Herudover er der 3 skoleperioder, hvor du går på skole på VIA University College Horsens.

Ansøgning

Horsens Kommune har tidligere optaget 25 PA-elever årligt med optag til februar og august. 

Der er indgået en 2-årig dimensioneringsaftale, som betyder, at der fra januar 2017 optages færre elever på pædagogisk assistentuddannelsen i hele Danmark. 

KKR Midtjylland (et kommunekontaktråd med bl.a. deltagelse af borgmesteren i Horsens Kommune) har den 13. september 2016 lavet den fremtidige fordeling i Region Midtjylland. Den nye fordeling betyder, at Horsens Kommune fremadrettet optager 12 PA-elever årligt med optag til februar og august.

 • Ansøgningsfristen for optag til februar er den 15. november
 • Ansøgningsfristen for optag til august er den 15. maj

Hvis du ønsker at blive adviseret om, når det er tid til at søge, kan du tilmelde dig Horsens Kommunes Jobagent her.

Ansøgningsskemaet finder du via stillingsopslaget under ledige stillinger her - stillingsopslaget offentliggøres en måned før ansøgningsfristen og til og med ansøgningsfristen, og er ikke synlig i andre perioder. 

Du kan her se et dokument med skærmbilleder til de informationer, du skal oplyse i forbindelse med din ansøgning. Indtil ansøgningsfristen kan du rette i ansøgningsskemaet, så mange gange du vil. 

Ansættelsesforhold

Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan ansættelsesforholdene er ved Horsens Kommune, herunder lønniveau, kan du læse mere her.

Fremtidsperspektiv 

Pædagogisk Assistentuddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen. Du har dermed mulighed for at videreuddanne dig til pædagog med eksamensbeviset i hånden. Eller du kan videreuddanne dig f.eks. til socialrådgiver.

Som uddannet pædagogisk assistent kan du arbejde med børn, unge og voksne. Det kan være i en daginstitution, skolefritidsordning, døgninstitution, bo- og dagtilbud for borgere med fysisk og psykisk handicap eller som dagplejer i eget hjem.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Kontaktpersoner om ansættelsen

Daginstitutionsleder Anne-Lise Dokkedahl
M: 29 32 88 78
E: ald@horsens.dk

Daginstitutionsleder Dorthe Rask
M: 21 18 56 49
E: doras@horsens.dk

Kontaktperson adgangskrav og kompetencevurdering

VIA University College Horsens
Chefkonsulent Hanne Lindstrøm Jakobsen
T: 87 55 36 82
E: halj@via.dk

 
Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk