Vis emner under Forside

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Man har valgret, når man:

er fyldt 18 år

har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)

enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne og

ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere ”umyndiggjort”).

Pr. 1/7-2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder også deres valgret.

Hvis du opfylder disse betingelser, kommer du på valglisten.

 


Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk