Vis emner under Forside
Arkiv matriale
Horsens Kommune etablerede i 2011 et stadsarkiv, sådan at der lokalt er nem adgang til de kommunale arkiver. Arkivet rummer materiale fra de tidligere Brædstrup, Gedved og gl. Horsens Kommuner.

Om Stadsarkivet

Stadsarkivet opbevarer kilder til kommunens historie via de kommunale arkiver og stiller dem til rådighed for offentligheden – både privatpersoner, forskere og andre myndigheder. 

Stadsarkivet har dog ikke alle Horsens Kommunes arkivalier. Der findes også arkivalier fra Horsens Kommune i Rigsarkivets og i  Horsens Byarkivs samlinger.


Hvilke arkivalier finder du i Horsens Stadsarkiv

Fra Horsens findes der journalsager fra 1901-1980. Da Stadsarkivet er forholdsvis nyetableret, er alt bevaringsværdigt materiale endnu ikke indsamlet og registreret.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Brædstrup og Gedved kommuners arkivalier overdraget til den nye Horsens Kommune. Der findes arkivalier fra 1970-2006 fra Brædstrup og Gedved kommuner i Horsens Stadsarkiv

Horsens Stadsarkiv har arkivalier fra før 1970 for følgende omegnskommuner/sognekommuner:

Horsens omegnskommuner/sognekommuner før 1970:
Endelave, Tyrsted Uth, Hatting-Torsted, Lundum-Hansted, Væhr-Nebel og Tamdrup Kommuner.

Gedveds omegnskommuner/sognekommuner før 1970:
Gangsted-Søvind, Kattrup- Tolstrup, Vedslet, Ørridslev, Østbirk-Yding Kommuner.

Brædstrups  omegnskommuner/sognekommuner før 1970:
Overdraget til Rigsarkivet i Viborg


Adgang til arkivalier


Stadsarkivets arkivalier er primært på papir og er ikke digitaliseret. Tilgang til arkivalierne foregår derfor i Stadsarkivet og efter forudgående aftale. 

Det er gratis at få adgang til at se arkivalier, og vi finder materialet til dig.

Hvis du ønsker kopier af materiale, skal du forvente en ekspeditionstid på op til 14 dage.


Uddrag af Horsens Stadsarkivs indhold


Kategori Eksempler 
Færdselsvæsen Nedsættelse af et lokalt Færdselsudvalg. 1948-1949
Horsens Rideklub. 1941-1942
Anlæg af veje, cykel-og gangstier. Ca. 1940-1980
Horsens-Odder Jernbane-Aktieselskab. 1942-1971
Diverse Reglement, Vedtægter Spisereglement for Horsens Kommunale Optagelseshjem. 1938
Vedtægt for Centralbiblioteket i Horsens. 1961
Reglement for Tvangsarbejdsafdelingen på Tvangsarbejds- og Forsørgelsesanstalten ved Horsens. 1935
Historie, Udvikling  Udgivelse af Horsens bog 1970-1978
Udnævnelse af fransk konsul i Horsens 1946
Genåbningen af det britiske konsulat i Horsens 1947-1957
Afholdelse af udstillingen Jylland i København 1948-1950
Udgivelsen af et Vitus Bering mærkat 1941
Horsens Byjubilæum i 1942
Konge besøg d. 10 juli 1964
Torpedobåden Sehested 1977-1981
Opførelse af Horsens - Hal 1947-1972
Navngivelse / Udvidelse af kommunegrænserne 1962-1974
Økonomi, Retslig Stilling Dollarlån 1941-1959
Sterlinglånet i 1936.
Barakkerne på Søndertoften, Markedspladsen (ved Vestergade) og Øster-Allé
Bygholm Avlsgård 1941-1954
Bygholm Parkhotel 1930-1981
Bygholm Teglværk 1942-1943
Finn-Husene ved Hattingvejen 1953-1959
Horsens Teater 1967-1982
Horsens Rutebilstation 1948-1976
Køb og salg af jord og bygninger 1940-1980
Myndigheder, Kontorer, Virksomheder Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1940-1980
Udnævnelse af medlemmer til diverse udvalg.1940-1980
Ansættelse af diverse Rådmænd, formænd osv. 1940-1980
Personalesager
Forvaltningsudøvelse/Forvaltningsspørgsmål Diverse vedtægter, regulativer osv.
Dagnæs-Hallen, vedtægter 1973
”Horsens Sambyg”, selvejende institution, vedtægter. 1971-1973
Reglement for handel på Horsens købstads torve og gader 1974-1978
Endelave Sogneråd, tilskud til fortsættelse af eftersøgnings-arbejdet efter de ved ”Agda”s forlis omkomne 1943-1945
Befolkningens forsyning med kartofler. 1941-1947
Brændselskontroludvalget.1941-1949
Politi, Offentlig ro og orden Oprettelse af lokalnævn i landets politikredse. 1972-1981
Oprettelse af kommunale vagtværn. 1944-1946
Forøgelse af antallet af stede pladser for pølsevogne m.m. 1954-1981
Jysk Telefon-Aktieselskab, Afgift af Telefon skabene. 1941-1968
Nordisk Turist Information, opstilling af en informationssøjle. 1951-1954
Kino- Palæet.1943-1970
Offentligt Sundhedsvæsen Sundhedsvedtægten for Horsens kommune. 1943-1970
Lossepladsen ved Bjerre Landevej 1941-1947
Opførelse af et forbrændingsanlæg til dagrenovation. 1968-1975
Opstilling af indsamlingscontainer til glas og flasker samt affald. 1975-1976
Renholdningsarbejderne, adgang til gratis bad. 1943-1945
Tvungen indførelse af w.c. i Horsens. 1942-1972
Spildevandsplaner. 1975-1971
Byggemodning m.m Lokalplaner
Diverse byggetilladelser, benyttelse af bygninger, servitutter m.m. ca.1940-1980
Folkets Lund, omforandring af. 1942-1945
Horsens Museum. Legepladsen på Caroline-Amalielund. 1942
Caroline-Amalielund, omforandring af. 1942-1945
Etablering af parkanlæg på arealet mellem Andr. Flensborgsgade, Kongensgade og Claus Cortsensgade. 1953-1958
Forbud mod sammenlægning af beboelseslejligheder m.m. Ca. 1940-1980
Sikkerhedsvæsen Horsens kommunehospital, brandslukningsmateriel i tilfælde af krigsmæssige handlinger. 1951-1953
Arena- branden. 1970
Indstillinger til Hans Majestæt Kongens Jubilæumstegn for befalingsmænd og menige i Købstæderne for 25 års gods tjeneste. 1942-1973
Olieuheld 1973-1976
Anskaffelse af en automobilsprøjte til brandvæsenet. 1967-1972
Anskaffelse af et radiotelefonanlæg til brandvæsenet og belysningsvæsenet. 1959-1963
Vandbygningsvæsen Bygholm Lystfisker- og Bådejerforening, anlæg af en bådehavn på nordsiden af Bygholm sø. 1942-1944
Egebjerg sø. 1974-1982
Afvanding af en del af Bygholm Enge. Senere Landvindingslaget Bygholm Enge m.fl. 1943-1981
Inddæmning og opfyldning af et areal af fjorden syd for havnen. 1960-1974

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Stadsarkiv
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 22 00
E-mail: horsens.stadsarkiv@horsens.dk
Åbningstider:

Stadsarkivet har ikke fast åbningstid, men er åbent efter aftale

 
Download Adobe Reader
Tryk på ikonet for at hente Adobe Acrobat Reader hvis du ikke kan åbne publikationerne her på siden.  
Indholdsansvarlig Gitte Hedemark, bygh@horsens.dk