Vis emner under Forside

Indkaldelse af idéer og forslag til udvidelse af ramme til rekreative formål, Bakkelunden

21. februar 2017

Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt rekreativt område i Dagnæs.

Området ligger mellem Bjerrevej, Vibevej og Rypevej, og afgrænses mod nord af Dagnæs Bæk og et boligområde ved Lollandsgade.

Det meste af området er en gammel losseplads, og er i dag omfattet af rammen HR.01.G.2, der udlægger det til rekreative formål.

I forbindelse med den indledende planlægning, ønsker Horsens Kommune at udvide gældende ramme, til at omfatte Dagnæs Bæk, der i dag ligger udenfor den rekreative ramme, da det vil være naturligt at se områderne som en helhed.

Se oplægget her:

Forslag til tillæg, Spildevandsplan

06. februar 2017

Forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2012-2015

Tillægget omhandler separat kloakering af ejendomme i opland A261 - Frivangsalle.
Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 3. april 2017, sendes til spildevand@horsens.dk.
Afgørelse om miljøscreening kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet inden 6. marts 2017.

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Emil Møllers gade

02. februar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Læs mere her 

Vælg periode for nyheder
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori