08. februar 2018

Fra den 19. februar 2018 kan du aflevere fladt glas i særskilt container på genbrugspladserne. Fladt glas er f.eks. glas fra drivhuse og møbelglas, men det kan også være spejlglas og autoruder. 

Det er vigtigt, at du afleverer fladt glas rent. Det må ikke indeholde selv små mængder af fremmedlegemer som eksempelvis keramik, sten, beton og porcelæn. Har du fejet glasskår op, skal du derfor placere det i deponicontaineren.

- Rundt glas i form af eksempelvis flasker og syltetøjsglas og ildfaste fade må ikke komme i containeren til fladt glas, siger Niels Bo Poulsen fra Affald og Trafik, Horsens Kommune og tilføjer:

- Det kan måske lyde underligt i nogens øren, men forklaringen er, at de forskellige typer glas har vidt forskellige egenskaber. Flasker og syltetøjsglas skal derfor fortsat i den vanlige flaskecontainer på genbrugspladsen eller i beholderen til emballageaffald, mens ildfast glas hører til i deponicontaineren.

Du skal fortsat aflevere vinduer med rammer og termoruder i vinduescontaineren på genbrugspladserne.

Med dette nye tiltag har vi taget endnu et skridt i bestræbelserne på at udnytte affaldets værdi.

For mere information kontakt Niels Bo Poulsen på telefonnummer 76 29 26 57 


Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk