29. marts 2017

Midler skal efter fundatsen anvendes til ”forskønnelse af Horsens By og særlig dens
omgivelser”.
Legatet uddeles hvert år i maj måned, og i 2017 er der ledige legatportioner.

Alle modtagne ansøgninger får skriftlig bekræftelse på modtagelse af deres ansøgning. Hvis en ansøger tildeles en legatportion, meddeles dette skriftligt inden
udgangen af juni måned dette år.

Bestyrelsen vil behandle indkomne ansøgninger og efter dens skøn uddele legatets midler. Ved udvælgelse af ansøgere, lægger bestyrelsen blandt andet vægt på, at
ansøger selv deltager i finansieringen.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse,
  • Den samlede økonomi for projektet, samt
  • Angive hvilket beløb, der ansøges om.

 

Ved spørgsmål til ansøgning eller processen i øvrigt, kan henvendelse ske til sekretær for fonden, Terese Søholm Lindekilde – tere@horsens.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 5. maj 2017
Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk