Vis emner under Forside
23. juni 2017

Horsens Kommune er på naturtilsyn i perioden fra 12. juni til 1. oktober.

I år er turen kommet til de dele af kommunen, som er markeret på kortet herunder.

Hvorfor kortlægger vi naturen?

Kommunen har til opgave at føre tilsyn med de beskyttede naturområder, både dem vi allerede kender og ny-opståede naturområder.

Den beskyttede natur omfatter enge, moser og sumpe, heder, overdrev og vandhuller (populært kaldet ”§ 3-områder”) og det er disse områder, som bliver besøgt. 

Formålet er bl.a. at opdatere kommunens kort, så vi har et godt overblik over, hvor de beskyttede naturområder findes og hvordan tilstanden af de beskyttede naturområder er. Kortlægningen bruges i kommunens sagsbehandling, til planlægning af plejeindsats i samarbejde med lodsejer, og til at forøge muligheden for at lodsejere selv kan opnå græsningsstøtte.

I kommunens digitale kort: webkort.horsens.dk, kan du se, hvor der findes kortlagt § 3- natur. Oplysningerne fra dette års tilsyn vil blive brugt til at opdatere kortet i løbet af vinteren. 

Bemærk venligst, at ikke alle beskyttede naturarealer er kendt og kortlagt af kommunen. Et areal kan være beskyttet, selvom det ikke fremgår af kommunens kort. 

Hvordan foretages kortlægningen?

Kortlægningen foretages af en biolog, som registrerer naturarealets afgrænsning og hvilke dyr og planter, som findes på det. Vi registrerer også, hvordan arealet drives, dvs. om det afgræsses, om der tages høslæt eller om arealet er uudnyttet og under tilgroning. Andre relevante observationer registreres også, herunder om arealet er afvandet ved dræning eller grøftning. 

Tilsynet foretages i år af biologer fra konsulentfirmaet HabitatVision. Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer forinden, men vi håber, du vil tage godt imod vores folk, hvis de kommer forbi dit areal. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til biolog Bettina Lerche, Natur- og miljø afdelingen, på tlf. 76 29 25 09. 

 


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori