Vis emner under Forside
12. januar 2018

Plan- og Miljøudvalget har d. 9. januar 2018 vedtaget at offentliggøre forslag til Lokalplan 300, Boliger Nordrevej, Horsens.

Som led i den fortsatte byudvikling af den østlige del af Tyrsted, er der udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan. Lokalplanen indebærer mulighed for nedrivning af Tyrstedgaards tidligere driftsbygninger samt mulighed for at etablere nye tæt-lav boliger, med tilhørende fællesarealer.

Dette er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 der forudsættes vedtaget inden vedtagelsen af lokalplanen. Den eksisterende Lokalplan nr. 173 afløses af nærværende lokalplan, inden for dennes områdeafgrænsning.

Baggrunden for lokalplanlægningen for området er, at Horsens Kommune ønsker at fortætte området med boliger, som led i den fortsatte udvikling af byområdet.

Formålet med lokalplanen for Nordrevej er, at give mulighed for at etablere en harmonisk bebyggelse, hvor beplantning og forholdet til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse medvirker til at give stedet en særlig karakter. Der er bl.a. fokus på at videreføre gårdspladsens rum, at sikre at ny bebyggelse indpasses arkitektonisk i området, at sikre en tilstrækkelig løsning for afledning af regnvand samt at etablere attraktive rekreative fællesarealer.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 9. februar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori