Vis emner under Forside
31. oktober 2017

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til Udviklingsplan Nørrestrand- Bæredygtig natur- og byudvikling.

Byrådet har ønsket udarbejdelse af en udviklingsplan for en ny bydel ved Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling.

Horsens vokser og de eksisterende bydele i Horsens er efterhånden fuldt udbyggede. Muligheden for at placere en ny bydel nord for Nørrestrand ved Horsens bringes nu i spil, så der dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede byudvikling i Horsens.

Natur- og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand.

Naturen i området har et helt særligt udviklingspotentiale, der skaber værdi for både naturen, eksisterende beboere i området, i Horsens, samt kommende beboere.

Visionen er at etablere en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand.

Når den bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker. De vil bo i et unikt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur.

Intensionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen – på naturens og landskabets egne præmisser.

Udviklingsplanen sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel.

Udviklingen vil ske over mange år, og området vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Udviklingsplanen for Nørrestrand er et resultat af en proces med inddragelse af bl.a. Teknik- og Miljøudvalget, eksperter, investorer, beboerne i området og interesseorganisationer.

Administrationen i Horsens Kommune vil i høringsperioden arrangere forskellige arrangementer om projektet i Nørrestrand. Følg med dagspressen og på Facebook.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Udviklingsplanen kan ses her:


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori