10. oktober 2017

Teknik og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 3. oktober 2017 Lokalplan 2017-03, Boliger, Provstlund III, Lund, endeligt.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for udstykning til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Der vil, med bestemmelser om byggeriets udseende og karakteren af grønne områder, sikres et boligområde, der er tilpasset landskabet.

Planen har været i offentlig høring i 4 uger.

Lokalplanen kan ses her:
Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk