Vis emner under Forside
31. oktober 2017

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens.

Forslag til Lokalplan 2016-14 er udarbejdet som første etape i realiseringen af Natur- og byudviklingsplanen "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling", som pt. er i offentlig høring.

Lokalplanområdet er ca. 66 ha og giver mulighed for varierede boligformer i en grøn og blå struktur; etageejendomme og punkthuse i 2-4 etager, tæt-lav, parcelhuse og sokkeludstykninger. Derudover giver lokalplanen også mulighed for at rumme liberalt erhverv samt en dagligvarebutik ud mod Egebjergvej.

Lokalplanen er en fleksibel plan, der giver mulighed for stor variation i boligtyper og i antallet af boliger, der kan imødekomme kommunens fremtidige behov.

Lokalplanen vil desuden omfatte den eksisterende bebyggelse, der i dag ligger langs Egebjergvej og Nordre Strandvej.

Udlægget af boliger, liberalt erhverv og dagligvarebutik nord for Nørrestrand knytter sig til Horsens by og fortsætter den eksisterende bystruktur bag eksisterende by.

Etablering af op til 1500 nye boliger samt udvikling af eksisterende og nye naturområder vil bidrage positivt til udviklingen af Horsens by. Etablering af boliger med grønne og blå områder giver offentligheden forbedrede muligheder for at udnytte og opleve landskabet, naturen og kulturhistorien i området.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et boligområde med en varieret bebyggelse, baseret på naturen og landskabets kvaliteter.

Intentionen er at skabe et attraktivt nyt byområde med fokus på bæredygtighed, bl.a. i form af tættere bebyggelse, store fælles friarealer med naturpræg, åben regnvandshåndtering, gode stiforbindelser samt at styrke områdets samlede biodiversitet.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori