02. november 2017

Endelig vedtagelse af Spildevandsplanstillæg nr. 21, Egebjerg Bakke. Tillægget er administrativt vedtaget efter høringsperiodens afslutning. Tillægget omhandler kloakering af nyt boligområde ved Egebjerg Bakke samt oprettelse af et regnvandslaug.
Spildevandsplanstillægget kan ses herHorsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk