Vis emner under Forside
02. maj 2017

Tillæg 31 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-9 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hulvej Skole om at sikre mulighed for fysisk udvikling af områdets eksisterende skole. Formålet med tillæg 31-2013 til Kommuneplan 2013 er at hæve bebyggelsesprocenten fra 150 til 190 og dermed give mulighed for at fortætte eksisterende bebyggelse.

Det er intentionen med Lokalplan 2016-9 at fastlægge områdets anvendelse til institutionsformål og give mulighed for en fremtidig optimering af skolens fysiske forhold og dermed skabe bedre forhold for skolens elever.

Lokalplanen søger, gennem sine bestemmelser, at tage hensyn til kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård (vestlig for lokalplanens afgrænsning) med bestemmelser vedrørende nybyggeri og tilbygningers placering, udformning samt terrænregulering i skolegården.

Tillæg 31 kan ses her:

Lokalplan 2016-9 kan ses her:


Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori