Vis emner under Forside
16. maj 2017

Byrådet har på sit møde d. 24. april 2017 vedtaget lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens endeligt.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et udbud, som bygger på de tre hovedmålsætninger i Masterplan - Horsens Havn 2010: Byen for alle - Rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Intentionen er at skabe en levende bydel i den centrale del af Nordhavnen med op til 77.000 m2 bebyggelse i form af leje- og ejerboliger i varierende størrelse. Hertil kommer kontorer, dagligvarebutik, restaurant, hotel, cafeer m.v.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for etablering af 1. etape af kanalen, adgang til vandet, opholdsmuligheder, promenade, mulighed for multiareal på vandfladen, destinationer, byggemuligheder, udadvendte stueetager, bygningshøjder, bygningsplacering, klimaforhold, parkering mv. På kanten af og ud i havnebassinet ved kanalens begyndelse etableres en gruppe relativt høje bygninger. En af disse vil være på op til 20 etager og vil stå som et vartegn for den nye bydel.

Den bevaringsværdige bygning, der i dag anvendes af Nopa, tillades nedrevet.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Miljørapporten offentliggjordes sammen med planforslaget. Ved den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan ses via links i planerne.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Lokalplanen kan ses her.


Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori