Vis emner under Forside
19. december 2017

Horsens Kommune har besluttet at aflyse byplanvedtægt B. I denne byplan vedtægt er det angivet at ejendomme tilgrænsende bl.a. Ternevej, Bremersalle og Nansensvej er pålagt en vejbyggelinje på 12 meter målt fra vejens midte. I forbindelse med aflysningen af byplanved-tægten blev der udsendte en høring hvori det fremgik, at kommunen ønsker at bibeholde vej-byggelinjer, og at de efter aflysningen, vil blive pålagt efter vejlovens bestemmelser.

Den nye vejbyggelinje som pålægger deres ejendom har samme udstrækning som vejbygge-linjen der var pålagt igennem byplanvedtægten dvs. 12 meter + højde- og passagetillæg. Vej-byggelinjen har ikke tilbagevirkende kraft, det betyder at bygningsdele, anlæg, hegn, belæg-ninger m.v. der er eksisterende på ejendommen på tidspunktet for offentliggørelsen af dekla-rationen ikke er omfattet af deklarationen. Dermed vil det kun være fremtidig bygninger, an-læg, hegn, belægninger m.v. som er omfattet af vejbyggelinjen.

Vejbyggelinjen pålægges på Nansensvej, Bremsersalle samt Ternevej den nordlige del.

Vejbyggelinjen vil blive pålagt i henhold til vejlovens § 40 stk. 1, 2 og 5 lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori