Vis emner under Forside
12. december 2017

Teknik- og Miljøudvalget har d. 5. december 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-15.

Som led i den fortsatte udvikling af boligområdet Bygholm Bakker, er der udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan for endnu en boligenklave. Det er i overensstemmelse med Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Lokalplanen omfatter boligområdet Bjørnshave med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Boligområdet Bjørnshave grænser op til en af områdets øvrige boligområder - Normandshave.

Baggrunden for lokalplanlægningen for området Bjørnshave er, at Horsens Kommune ønsker at udvikle endnu et område i Bygholm Bakker.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning til parcelhuse.

Formålet med lokalplanen for Bjørnshave er, at give mulighed for at etablere en harmonisk bebyggelse, hvor beplantning og lokal afledning og nedsivning af regnvand medvirker til at give stedet en særlig karakter.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 16. januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori