06. december 2017

Forslag til tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler separatkloakering af det sydlige Brædstrup. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 31. januar 2018, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 3. januar 2018. se afgørelse herHorsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk