Vis emner under Forside
05. december 2017

Byrådet vedtog den 28. november 2017 tillæg nr. 39.

Formålet med tillægget er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden samt at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret.

Konkret ændrer tillægget kommuneplanens retningslinje for detailhandel, ved at udvide det geografiske område for bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, så det kommer til at omfatte et areal syd for rundkørslen ved Haldrupvej/Bygaden. Rammen for detailhandel øges, så der i alt kan etableres eller indrettes butikker med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m2. Heraf kan 3.600 m2 placeres i det udvidede område ved Haldrupvej, mens 1.400 m2 er forbeholdt området ved Brådhusvej. De maksimale butiksstørrelser er fastsat til 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarer.

Tillægget kan ses her:

Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori