Vis emner under Forside
Samtlige partier i Horsens Byråd står bag aftalen om Horsens Kommunes budget for 2018.
12. september 2017

Samtlige partier i Horsens Byråd står bag aftale om budget 2018

Samtlige otte partier i Horsens Byråd - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten og Moderate Danske Folk - skrev tirsdag under på en aftale om Horsens Kommunes budget for 2018 og overslagsårene.

Og borgmester Peter Sørensen (S) udtrykker stor glæde over, at det er lykkedes at lave endnu en budgetaftale med opbakning fra alle partier i byrådet.

Jeg er utrolig glad for, at det er samlet byråd, der giver opbakning til, at vi investerer i fremtiden og er med til at sikre, at alle får mulighed for at være en del af fællesskabet. Jeg er stolt over, at alle partier i byrådet er enige om denne meget stærke aftale, der sætter den fælles velfærd højst og giver tryghed til alle dem, der har brug for det. Og som samtidig er en aftale, der sætter en ambitiøs og visionær retning mod fremtiden, siger Peter Sørensen.

Budgetaftalen betyder blandt andet, at det på trods af stramme rammer for kommunernes økonomi er muligt at sikre et samlet løft af udgifterne til de store serviceområder. Alt i alt er der tale om en samlet stigning på 0,5 procent i forhold til indeværende år.

Som følge af befolkningsvæksten i Horsens Kommune stiger også antallet af borgere, der har behov for et tilbud på de store serviceområder. Derfor udmøntes knap 31 mio. kr. i 2018, så serviceniveauet fastholdes med et større antal borgere. Pengene tildeles dagtilbud- og skoleområdet samt ældreområdet, udsatte og borgere med handicap.

Budgetaftalen betyder også, at der skal sættes ekstra fokus på de børn, der har de sværeste vilkår og forudsætninger, og derfor ansættes 8-10 pædagoger med stærke kompetencer i forhold til at hjælpe de udsatte børn godt på vej i livet. Der er afsat fire mio. kr. til det formål.

Samtidig skal der investeres i flere hovedsagelig vuggestuepladser, og til det formål er der afsat ekstra fem mio. kr. i 2018. Samlet forventes det, at der skal udbygges med ca. 400 vuggestuepladser over de kommende tre-fem år.

Flere og flere ældre lever i dag længere, og derfor er forligspartierne også enige om, at der indenfor de kommende fem år skal opføres 60 nye plejeboliger. Der er også enighed om, at ældre over 75 år, der udskrives fra behandling på sygehuset, kan have behov for hjælp og pleje, når de kommer hjem. Derfor skal alle borgere, der har brug for det, ledsages hjem fra hospitalet af en sygeplejerske, der med det samme kan sørge for, at der er styr på de basale behov. Samtidig kan dette initiativ være med til at sikre, at den ældre trygt og hurtigt kan vende tilbage til en god og værdig hverdag. I det hele taget styrker vi med denne aftale indsatsen i forhold til de svageste ældre, siger Peter Sørensen.

Der er afsat i alt otte mio. kr. årligt til disse indsatser.

Fra budgetaftalen kan også nævnes, at partierne i Horsens Byråd er enige om, at Horsens skal være i front med den teknologiske udvikling og have del i de mange nye arbejdspladser, der skabes af ny teknologi. Derfor skal Horsens Kommune stille sig til rådighed som et åbent laboratorium, hvor fremtidens teknologi kan udvikles og hvor løsningerne på lokale og globale problemer kan findes.

Det betyder blandt andet, at vi inviterer virksomheder, iværksættere og studerende til Horsens, hvor de vil møde en åben kommune, der giver konstruktivt medspil og muligheder for at få afprøvet ideer og ny teknologi, siger Peter Sørensen.

Han tilføjer, at Horsens Kommune længe har været i front med udviklingen af velfærdsteknologi, men at byrådet nu ønsker, at Horsens også skal stille sig til rådighed for afprøvning af løsninger indenfor eksempelvis Smart City.

Også nye kommunale byggegrunde, naturforbedringer og bedre adgang til naturen, bedre forhold for cyklisterne og en fremrykning af supercykelstierne, udvidet ledsagerordning, krisecenter for mænd, Kirkens Korshær, et markant Vitus Bering-vartegn på havnen, renovering af svømmehaller i Hovedgård og Bankager svømmehaller og etablering af et 50 meter bassin i Forum Horsens samt målrettet fokus på at få sænket sygefravær og sikre trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet er blandt de mange nye tiltag, der er enighed om i budgetaftalen 2018.

Helt overordnet er jeg utrolig glad for, at vi med denne aftale sikrer vi, at vi kan yde støtte og omsorg til de borgere, der har allermest behov. Vi sikrer en fremtid i tryghed for alle borgere, siger Peter Sørensen.

 


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori