Det nye Ældreråd. Fra venstre Niels Daugaard, Lone Knakkergaard, Aase Sørensen, Børge Jørgensen, Niels Rasmussen, Connie Brandt og Preben Hansen. Forrest Lissi Rasmussen. Svend Aage Hansen var ikke tilstede ved fotografering. (Foto: Per Algreen/Horsens Kommune)
26. oktober 2017

Stemmeprocent på 44.

Horsens Kommune har fået et nyt Ældreråd for de næste fire år.

44 % af de 60+-årige satte kryds ved en af de 12 kandidater, hvilket er lidt lavere end ved sidste ældrerådsvalg, hvor hele 49 % stemte.

Kun fire kandidater genopstillede til det nye Ældreråd, og det er da også et nyt ansigt – Niels Rasmussen - der løb med flest stemmer.

Niels Rasmussen er formand for Ældre Sagen i Brædstrup og var i mange år medlem af det gamle Byråd i Brædstrup.

De øvrige medlemmer af det nye Ældreråd er: Svend Aage Hansen, Connie Brandt, Børge Jørgensen, Preben Hansen, Lissi Rasmussen, Lone Knakkergaard, Aase Sørensen og Niels Daugaard.

Det nye Ældreråd konstituerer sig med ny formand og næstformand.

 

 
Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk