Vis emner under Forside
Bo Karslhøj Riis fra Horsens Kommune og landbetjenten i Ry Vagn Stensig i fuld gang med at tjekke sikkerheden.
07. juli 2017

Kommuner og politi i fuld gang med kontrol på Gudenåen.

Sejladssæsonen er i fuld gang i GudenåSystemet – og det betyder højsæson for sejladskontrol. De sejlende på alle strækninger af Gudenåen vil kunne opleve at blive kontrolleret af politiet og kommunerne – også uden for normal arbejdstid. Fokus for kontrollerne er bådregistrering og sikkerhed til søs.

Pas på dig selv - og på de andre
Kontrollerne på GudenåSystemet har fokus på at få farten ned. Vand kan indbyde til kåd sejlads, men leg kan pludselig blive til alvor. Det viser den tragiske fartulykke i Københavns havn i år, hvor 2 turister måtte lade livet netop pga. for høj fart til vands. I Københavns Havn skyldtes fartulykken vandscootere, men fartulykker kan ligeså vel ske med andre fartøjstyper. Høj fart opleves på visse strækninger af Gudenåen som et stort problem af Gudenåens bløde trafikanter; og især hækbølger kan skabe farlige situationer. GudenåSystemet har heldigvis været forskånet for alvorlige fartulykker som den i København, og sådan skulle det gerne forblive. Alle motorbådssejlende - også folk, der kortvarigt gæster Gudenåsystemet - opfordres til at sætte sig ind i reglerne for området og udvise almindelig omtanke, når de sejler. Sejladsreglerne kan findes på www.sejladspaagudenaaen.dk.

Politiet har i år foretaget forsøgsmålinger med lasermålinger til at registrere fartovertrædelser til vands – samme metode som anvendes til at måle på biler til lands - og metoden har vist sig at være brugbar flere steder i GudenåSystemet. Carsten Vestergaard Brøgger (Midt- og Vestjyllands Politi) er positiv over resultaterne fra forsøgsmålingerne med laser, som giver stof til eftertanke til fremtidige kontroller i systemet.

Fart er ikke den eneste ting, der kontrolleres for rent sikkerhedsmæssigt – rednings- og svømmeveste og spiritussejlads er fortsat i fokus. Selv om det lovpligtigt at medbringe det antal rednings- eller svømmeveste, som der er personer i fartøjet, er det ikke lovpligtigt at bære vestene. Det er dog en rigtig god idé at have dem på. Alle kan være uheldige og falde overbords – også selv om det ikke er hårdt vejr. Bødetaksten for manglende rednings- eller svømmevest er 600 kr. Bødetaksten for spiritussejlads ligger højere, og afhænger bl.a. førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse. En promille på eksempelvis 1 i et fritidsfartøj, der kræver speedbådscertifikat, udløser typisk en bøde svarende til en netto månedsløn og frakendelse af speedbådscertifikatet. Promillens størrelse afgør, om frakendelsen er betinget, ubetinget eller for bestandig. Promiller over 2.00 straffes med fængsel.

Husk motorbådsregistrering
Alle motorbåde i Gudenåsystemet skal føre et gyldigt bådregistreringsnummer – det gælder også turister. Viser en kontrol manglende eller ugyldig registrering, er bødetaksten 1.000 kr.  Det er nemt at få et registreringsnummer via Gudenåens online registreringssystem – www.sejladspaagudenaaen.dk. Har man fast tilknytning til en Gudenåkommune, kan man få tildelt et permanent registreringsnummer. Bådejeren skal selv sætte registreringsnummeret på båden inden søsætning, og sørge for at holde registreringen gyldig, ved at betale det årlige registreringsgebyr på 200 kr. Er man derimod gæst i Gudenåsystemet, skal båden registreres med et gæsteregistreringsnummer inden søsætning. Det koster 30 kr. og er gyldigt i 14 dage.

Fakta:

  • Alle motorbåde, også både med elmotor og hjælpemotor, skal registreres og have et gyldigt registreringsnummer på båden, før man må isætte sit fartøj i Gudenåsystemet. Man registrerer og betaler for sin motorbådsregistrering på www.sejladspaagudenaaen.dk
  • Har man tilknytning til Gudenåsystemet (dvs. bor eller har fast liggeplads eller sommerhus i en Gudenåkommune), kan man tildeles et fast bådnummer – pris: 200 kr. pr. år. Der kan være sagsbehandlingstid ifm. tildelingen.
  • Er man gæst/turist på Gudenåsystemet, kan et tidsbegrænset gæstenummer fås for 30 kr. (14 dages gyldighed) på www.sejladspaagudenaaen.dk. Der er ingen sagsbehandlingstid, og man kan sejle så snart, der er betalt.
  • Har båden ikke et registreringsnummer  ved søsætning, eller er registreringsnummeret ugyldigt, er bødetaksten 1000 kr. 

 


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori