Vis emner under Forside
Udløbet fra Bredvad Sø.
18. januar 2018

For mange og for store uafklarede spørgsmål gør det umuligt at gå videre med arbejdet.

Arbejdet med planerne for fjernelse af spærring ved Vestbirk Vandkraftværk bliver sat i bero. Arbejdet stoppes, når kortlægningen af muligheder er afsluttet. For mange og for store uafklarede spørgsmål gør det umuligt at gå videre, siger borgmester Peter Sørensen (S) og udvalgsformand for Plan og Miljø Martin Ravn (V).

Horsens Kommune har i to år arbejdet på at udarbejde flere forslag til, hvordan der kan ledes mere vand via Gudenåens oprindelige forløb fremfor igennem Vestbirk Vandkraftværk. Den begrænsede vandmængde i Gudenåens oprindelige forløb er i dag af staten blevet udpeget, som en udfordring for vandmiljøet i den øvre del af Gudenåen . Horsens Kommune er derfor blevet pålagt at løse denne udfordring og fik i februar 2017 tildelt 740.000 kr. til at undersøge, hvordan forskellige løsninger kan se ud. Dette arbejde forventes færdiggjort inden sommerferien 2018. Under arbejdet er der dukket flere spørgsmål op, der gør det umuligt at gå videre med projektet, inden de er afklaret.

Udvalgsformand Martin Ravn udtaler:

Vi har i flere omgange været i dialog med borgerne i nærområdet om, hvordan vi bedst løser den opgave, som staten har stillet os. Under forløbet er der dukket flere spørgsmål op, som vi har forsøgt at få klare svar på fra Miljø- og Fødevareministet. Desværre uden held. Når vi ikke kan få svar, kan vi ikke beslutte, hvad der er den rigtige løsning. Derfor kan vi ikke gå videre, når vores tekniske undersøgelser er afsluttet, men afvente klare svar fra Miljø- og Fødevareministeriet.

De uafklarede spørgsmål omhandler bl.a.  § 5, stk. 1, nr. 9 i bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Bekendtgørelsen har betydet for projektet ved Vestbirk Vandkraftværk, at der maksimalt må ledes 970L vand i sekundet uden om Gudenåens oprindelige forløb. Der er imidlertid en ny bekendtgørelse i høring, som forventes at træde i kraft i foråret. Hvordan en ny bekendtgørelse skal anvendes er på nuværende tidspunkt usikkert. Samtidig har det ikke været muligt at få afklaret, om man med projektet vil kunne slå to fluer med et smæk. Projektet handler nemlig også om at få forbedret Vestbirk Søs miljømæssige tilstand til et niveau, der gør det muligt at søen kan leve op til forventede fremtidige statslige krav om søens tilstand. Men hvad disse krav bliver, kan der ikke fås svar på.

Borgmester Peter Sørensen siger videre:

Vi har ikke kunnet få et klart svar fra Miljø- og Fødevareministeriet om hvor meget vand der skal ledes via Gudenåens oprindelige forløb og staten har heller ikke været tydelig om, hvorvidt mere vand i Gudenåen er en opgave, som vi rent faktisk skal løse. Vi havde en klar  opfattelse af, at det var en ”skal” opgave, men ministerens svar har ikke været klare. Vi ved også, at man her i foråret skal forhandle en energiaftale på Christiansborg, der vil have afgørende betydning for, om Naturstyrelsen fortsat kan få økonomien til at hænge sammen for Vestbirk Vandkraftværk. På den baggrund synes jeg ikke, at vi kan gøre andet end at trykke på pauseknappen.

Arbejdet med forundersøgelsen af mulighederne for at få mere vand i Gudenåens oprindelige forløb færdiggøres som planlagt, og der vil blive afholdt et borgermøde  inden sommerferien om resultatet. Derefter sættes arbejdet i bero, indtil der foreligger en afklaring på de mange spørgsmål. Borgmesteren og Udvalgsformanden er enige om, at fokus nu skal være på videreudvikle det naturskønne område omkring den Genfundne Bro og Vestbirk Vandkraftværk.

Borgmester Peter Sørensen udtaler:

Mange gode kræfter har i et Partnerskab udarbejdet en udviklingsplan for området omkring Vestbirk Vandkraftværk. Udviklingsplanen har store perspektiver for dette fantastiske område af kommunen. Vi skal sætte fart under dette arbejde.

Udvalgsformand Martin Ravn fortsætter:

I budgettet for 2018 er der afsat 2 mio. kr. til at anlægge stier, opholdspladser, borde og bænke osv. i området omkring Vestbirk Vandkraftværk. Det sker med baggrund i den udviklingsplan, som Partnerskabet har lavet. Jeg glæder mig til at se de endelige forslag til, hvordan opgaven gribes an, så man kan få en endnu større oplevelse, når man besøger den Genfundne Bro og Vestbirk Vandkraftværk.

 

 

 

 


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori