Vis emner under Forside
For lærer Jesper Kjær Jensen er det vigtigt, at eleverne bliver bragt lidt ud af deres komfortzone, for det gør, at de tør flere ting. Samtidig skal han også bringe sig selv i spil som her, hvor han tager en rask lille brydekamp med en af eleverne.
05. januar 2017

Institution for sårbare unge har succes med at bruge kropslig kontakt i faget idræt.

Af Vibeke Juul
Foto: Per Algreen

Når sårbare elever kommer i clinch med hinanden på den gode måde, sker der ting og sager. En rask brydekamp i faget idræt kan for eksempel være med til at give eleverne større selvtillid og mere mod på undervisningen.

Det mener lærere og pædagoger på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på ASV Horsens – en institution for sårbare unge. Personalet arbejder bevidst med at øge indlæringen hos eleverne ved at bruge kroppen fysisk i undervisningen.

Selvom det måske lyder mærkeligt, så kan dét, at eleverne får hinandens sved på sig, faktisk medvirke til, at de får mere selvtillid og bliver mere modige, siger Jesper Kjær Jensen, der qua sit job som lærer på ASV Horsens har deltaget i et internationalt forskningsprojekt, der skal komme med innovative løsninger til at hjælpe marginaliserede unge.


Eleverne får mere selvtillid af at være i fysisk kontakt med andre. Her bliver en af dem udfordret af sin lærer.

På skolen bliver betydningen af den kropslige kontakt særlig tydelig i faget idræt, mener han.

Når eleverne kommer tæt på hinanden gennem de idrætslige øvelser, bringer vi dem samtidig lidt ud af deres komfortzone. De udvikler sig ved fysisk at mærke deres egne og de andres grænser, hvilket er fundamentalt ud fra et læringsperspektiv. Den nære kontakt – at personalet tør bruge sig selv med hud og hår - er derfor et uhyre vigtigt redskab i relationsarbejdet med de marginaliserede unge.

Også Ronni Prein, der er pædagogstuderende og i praktik på ASV Horsens, understreger de særlige krav, der stilles til personalet, hvis det skal lykkes med at inddrage eleverne fysisk i undervisningen.


- Eleverne har vidt forskellige diagnoser, og for nogle kan kommunikationen i form af et håndtryk eller et klap på skulderen være grænseoverskridende. Ved at arbejde professionelt med den fysiske kontakt kan vi være med til at nedbryde nogle af elevernes barriere, så de er i stand til at lære mere, siger Ronni Prein, pædagogstuderende og i praktik på ASV Horsens.

Det handler ikke kun om, at eleverne skal bringe sig selv i spil i forhold til hinanden. Lærerne og pædagogerne skal også turde involvere sig og være i stand til at kommunikere direkte med deres elever. Det kan være i form af et håndtryk, et klap på skulderen eller et kram.

Fra Danmark har ASV Horsens og VIA University College deltaget i det EU-støttede forskningsprojekt HIP - Inter-Professional module.

Fakta

ASV Horsens

et tilbud til voksne og unge i at udnytte deres potentialer og håndtere funktionsnedsættelser

* tilbuddet består af undervisning, vejledning og rådgivning

 


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori