Vis emner under Forside
Det nye initiativ på Brædstrup Skole - også kaldet frikvartersbåndet - har skabt gode overgange fra frikvarter til undervisning.
19. december 2017

Nyt initiativ på Brædstrup Skole giver færre konflikter i frikvartererne.

Af Vibeke Juul
Foto: Per Algreen

Selvom der stadigvæk kan opstå konflikter i skolegården blandt de mindste elever på Brædstrup Skole, så er der langt imellem dem nu, og de er knap så voldsomme.

I modsætning til tidligere er det nu udelukkende pædagoger, der er tilstede i skolegården i 12.00-frikvarteret.

Det er med til at sikre, at eleverne fra 0.-3. klasse danner relationer i frikvartererne gennem planlagte aktiviteter på tværs af årgangene. Pædagogerne følger desuden eleverne med ind i den efterfølgende lektion efter frikvarteret.

Afdelingsleder Poul Nørgaard håber på, at det nye frikvartersbånd på et tidspunkt kan indføres på alle årgange - også i 10.00-frikvarteret.

Ordningen, der har kørt siden sommerferien, viser sig allerede nu at give rigtig god mening, fortæller afdelingsleder Poul Nørgaard:

Tidligere gav børnene udtryk for, at der ikke blev lyttet nok til dem, og der blev ikke gjort nok for at løse deres konflikter. Den nye ordning har imidlertid reduceret antallet af konflikter mærkbart i skolegården. Eleverne trives bedre og er dermed mere motiveret for læring, når de kommer ind i klasseværelset.

Han tilføjer, at det gør en verden til forskel, at pædagogerne ikke som sådan holder opsyn i frikvarteret men i stedet for involverer sig i at skabe et meningsfyldt frirum for deres elever.

- Vi kan som pædagoger igangsætte aktiviteter i frikvarteret, hvis der er brug for det, og det gør børnene gladere, siger pædagog Ulla Vestergaard.

Ifølge pædagog Ulla Vestergård har børn i de mindste klasser brug for pauser og mulighed for fri leg, og det kan pædagogerne qua deres faglighed være med til at sikre.

Vi kender børnene og har blik for dem. Desuden sørger vi altid for at have faste pladser i skolegården, hvilket gør, at vi bedre kan hjælpe hinanden med at skabe et overblik over, hvad der foregår.

Den nye ordning skal foreløbig køre skoleåret ud i de mindste klasser.


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori