Vis emner under Forside
- Med Horsens Kommunes geografiske placering og befolkningstæthed vil vi fortsat være et attraktivt marked for teleselskaberne, siger Ole Pilgaard Andersen, formand for Teknik- og MIljøudvalget.
23. august 2017

Teleselskaber slipper billigere i leje af arealer, hvis de stiller mobilmaster op i de yderste dele af Horsens Kommune.

Teleselskaber og internetudbydere får nu reduceret udgifterne til leje af kommunale arealer, når de sætter antennemaster op i områder, der ikke er tætbebygget, eller hvor der er mangelfuld dækning.

Fremover vil prisen for leje af arealer i disse områder blive beregnet med udgangspunkt i en model baseret på offentlige ejendomsvurderinger. Modellen vurderes at være mere økonomisk fordelagtig for teleselskaberne. Fremover vil lejen i disse områder være ca. en tiendedel af lejeniveauet i den resterende del af kommunen.

Det har Horsens Byråd netop vedtaget, og dermed er der lagt lidt ”lokkemad” ud til teleselskaberne, som selv suverænt bestemmer, hvor de vil opstille antenner og teknik-kabiner.

Byrådet besluttede samtidig, at det leje-niveau, der hidtil har været gældende for teleselskaberne i de tæt bebyggede områder, fastholdes.

- Vi håber jo, at vi med denne nye takstmodel, der gør det billigere at leje kommunale arealer til opstilling af mobilmaster i områder med dårlig dækning, vil motivere teleselskaberne til at få gjort noget ved problemet, siger Ole Pilgaard Andersen, formand for Horsens Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Branchen for tele- og internetselskaber har gennem længere tid arbejdet for, at priserne sænkes i forbindelse med gentegninger og udarbejdelse af nye aftaler.

Det bærende argument for prisreduktion er ifølge telebranchen, at man står over for meget store etableringsomkostninger ved opstilling af flere antenner de kommende år – blandt andet som følge af nye netværksteknologier, eksempelvis et 5G-netværk.

- Men vi har altså vurderet, at Horsens Kommunes geografiske placering samt vores befolkningstæthed fortsat vil gøre os til et attraktivt marked for teleselskaberne. Vi tror ikke på, at vores nuværende takster vil betyde færre master i de tæt befolkede områder. Nu håber vi bare, at de lavere takster i yderområderne vil sætte skub i opstillingen af master her, siger Ole Pilgaard Andersen.
Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori